fbpx

Antitrust Law

Відеокурс з антимонопольного та конкурентного права

<script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=BREBL&webforms_id=SEogh"></script>

Для кого курс?

Цей курс буде цікавий:

Юристам та адвокатам

які комплексно супроводжують клієнтів в сфері ведення бізнесу.

Внутрішнім юристам компаній

що широко розповсюджують свої послуги та продукти на території України і за її межами.

Студентам

які бажають більше дізнатись про юридичну складову бізнесу і яким не вистачає теоретичної бази, яку дають українські ВНЗ.

Чому варто купити відеокурс

«ANTITRUST LAW»?

Актуальність теми

Реклама, конкуренція і співпраця з державними органами з таких питань є необмінною складовою стратегічного ведення бізнесу. Все це викликає необхідність в кваліфікованих спеціалістах, які не тільки знають законодавство і способи його застосування, а й вміють ефективно спілкуватися з контролюючими органами. Більш того, в Україні дедалі популярнішим стає антимонопольний комплаєнс, покликаний попередити порушення законодавства шляхом впровадження профілактичних заходів.

Високий попит

Питання конкуренції та монополій виникають в усіх сферах бізнесу, частота їх виникнення залежить лише від масштабів такого бізнесу. Тому дуже важливо розуміти, і як захистити свого клієнта від проявів недобросовісної конкуренції, і як побудувати стратегію захисту, якщо претензії пред’явлено до вашого клієнта.

Програма курсу:

Модуль 1:

Рекламні кампанії та вимоги до них відповідно до конкурентного законодавства

Лектор:

Ірина Дячук

Питання що будуть розглянуті:

 1. Тенденції на ринку реклами.
 2. Основні види реклами.
 3. Законодавчі вимоги до реклами і компетенція АМКУ в сфері реклами.
 4. Кейси з практики рітейлу, АМКУ і судів.

Модуль 2:

Недобросовісна конкуренція та стратегії захист

Лектори:

Андрій Горбатенко
Віталій Власюк
Вікторія Гладка-Батюк

Питання що будуть розглянуті:

Недобросовісна конкуренція. Види та способи виявлення та захист:

 1. Недобросовісна конкуренція як одна з найпоширеніших форм конкурентної боротьби в Україні.
 2. Неправомірне використання позначень. Гучні кейси. Аналіз практики.
 3. Дискредитація, бойкот та підкуп.
 4. Неправомірні конкурентні переваги. Порушення, пов’язані з комерційною таємницею.

Захист від ризиків, пов’язаних із недобросовісною конкуренцією:

 1. Що таке ризик-орієнтований підхід;
 2. Прояви недобросовісної конкуренції;
 3. Інструменти захисту:
  • Як уникнути претензій конкурентів. Тактика відповідей на претензії конкурентів та вимоги АМКУ;
  • Формування претензій до конкурентів та тактика захисту своїх інтересів;
 4. Результати, яких можна досягнути.

Особливості здійснення ліненесі в Україні:

 1. Запровадження процедури ліненсі в Україні.
 2. Практика ліненсі в Україні.
 3. Аналіз (не)успішності здійснення розгляду цих справ з точки зору як тактики, так і стратегії.
 4. Дискусія щодо покращення процедури ліненсі в Україні.

Модуль 3:

Поняття та види антиконкуретних узгоджених дій. Договори та внутрішні політики як дієві інструменти дотримання вимог конкурентного законодавства

Лектор:

Вікторія Гладка-Батюк

Питання що будуть розглянуті:

Поняття та види антиконкуретних узгоджених дій:

 1. Узгоджені дії: поняття, особливості та основні види.
 2. Антиконкурентні узгоджені дії як порушення конкурентного законодавства. Особливості регулювання та відповідальність.
 3. Огляд практики АМКУ в частині антиконкурентних узгоджених дій. Аналіз окремих показових справ.
 4. Огляд підходів судів при розгляді справ про визнання рішень АМКУ щодо антиконкуретних узгоджених дій недійсними.

Договори та внутрішні політики як дієві інструменти дотримання вимог конкурентного законодавства:

 1. Дозволені вертикальні узгоджені дії. Аналіз ключових положень Типових вимог до вертикальних узгоджених дій.
 2. Цінові обмеження в вертикальних узгоджених діях: що можна і що ні.
 3. Внутрішні політики компанії як фундамент побудови безпечної та обгрунтованої системи співпраці з контрагентами.
 4. Положення договорів купівлі-продажу, поставки, про надання маркетингових послуг: чого варто уникати при розробці та виконанні.

Модуль 4:

Порядок отримання дозволів на концентрацію та узгоджені дії

Лектор:

Анна Грищенко

Питання що будуть розглянуті:

Концентрації:

 1. Що таке концентрація, види концентрацій.
 2. Необхідність отримання дозволу АМКУ на концентрацію – в яких випадках та як визначитись потрібен дозвіл чи ні?
 3. Підготовка до подачі заяви: на що звернути увагу?
 4. Заява та додатки до неї: відомості про концентрацію, розрахунок фінансових показників, економічне обґрунтування. Як правильно визначити склад учасників концентрації та розрахувати інформацію щодо часток на ринку?
 5. Розгляд заяви АМКУ, комунікація з комітетом: ваші дії після подання заяви.
 6. Відповідальність: за концентрацію без дозволу АМКУ; подання недостовірної інформації.

Узгоджені дії:

 1. Що таке узгоджені дії та чим вони відрізняються від концентрації.
 2. Необхідність отримання дозволу АМКУ на узгоджені дії.
 3. Підготовка заяви та документів.
 4. Розгляд заяви комітетом: строки та додаткові запити.
 5. Після отримання дозволу: рішення АМКУ з умовами.
 6. Відповідальність: за узгоджені дії без дозволу АМКУ. Концепція звільнення від відповідальності.

Модуль 5:

Представництво в Антимонопольному комітеті України

Лектор:

на узгодженні

Питання що будуть розглянуті:

 1. Коли потрібне представництво.
 2. Представництво під час здійснення дослідження ринку.
 3. Представництво під час здійснення перевірок, вилучення доказів та накладення арешту.
 4. Представництво заявника в цілях отримання дозволів (концентрація, узгоджені дії) та рекомендаційних роз’яснень.
 5. Представництво заявника у справі про конкурентне порушення.
 6. Представництво відповідача у справі про конкурентне порушення.
 7. Представництво третіх осіб під час розгляду справи про конкурентне порушення.
 8. Представництво під час перегляду та перевірки рішення.

Модуль 6:

Надання державної допомоги в Україні

Лектор:

Євген Дудник

Питання що будуть розглянуті:

 1. Поняття та мета контролю державної допомоги суб’єктам господарювання.
 2. Система моніторингу та контролю держдопомоги в Україні.
 3. Законодавство з питань державної допомоги. Оцінка допустимості держдопомоги.
 4. Коли варто потурбуватися про state aid compliance.
 5. Недопустима державна допомога.
 6. Реалії нової системи. Досягнення та невдачі.
 7. Державна допомога в ЄС та в Україні. Приклади. Судова практика.

Модуль 7:

Судова практика по спорах з АМКУ

Лектор:

Олександр Ситников

Питання що будуть розглянуті:

 1. Законодавство яке регулює діяльність АМКУ, які зміни відбулися останнім часом?
 2. Які рішення, дії або бездіяльність АМКУ оскаржується до суду? Порядок
  судового оскарження, основні положення процесуального законодавства по
  розгляду справ у спорах з АМКУ.
 3. Проблемні питання розмежування юрисдикцій по розгляду спорів з АМКУ:
  • спори які віднесені законом до розгляду господарськими судами;
  • спори які розглядають адміністративні суди.
 4. Судова практика по окремим категоріям справ.

Модуль 8:

Антимонопольний комплаєнс на підприємстві

Лектор:

на узгодженні

Питання що будуть розглянуті:

 1. Мета і зміст Політики конкурентного комплаєнсу (Competition Compliance Policy).
 2. Розробка спеціальних СОПів.
 3. Організація співпраці з дистриб’юторами.
 4. Організація співпраці з рітейлерами (аптеками).
 5. Порядок участі у закупівлях (публічних та комерційних).
 6. Відповідь на запити АМКУ.
 7. Поведінка персоналу під час перевірок АМКУ.
 8. Поширення інформації (в т.ч. у рекламі) про товар/виробника/продавця і використання ТМ.
 9. Проведення конкурентнокомплаєнсного аудиту.
 10. Навчання персоналу (спецтренінги з антимонопольного права).

Отримайте програму в messenger!

Натисніть на кнопку «Відправити в Messenger» і ми направимо Вам її прямо в Facebook Messenger. Залишайтеся з нами на зв’язку і ми будемо тримати Вас в курсі всіх наших заходів для юристів.

<div class="mcwidget-embed" data-widget-id="9415235"></div>

Лектори

Ірина Дячук

Ірина Дячук

заступник директора Юридичного департаменту FOZZY GROUP

Вікторія Гладка-Батюк

Вікторія Гладка-Батюк

юридичний радник Філіп Морріс Україна, Кавказ, Молдова, адвокат, к.ю.н, старший викладач (конкурентне право)

Анна Грищенко

Анна Грищенко

керівник практики антимонопольного права Pavlenko Legal Group

Спеціалізація:

Антимонопольне право; Право інтелектуальної власності.

Додаткова інформація: Кращій юрисконсульт у сфері інтелектуальної власності за версією видавництва “Юридична практика” (2015 рік)

Спеціалізація:

Конкурентне право; Антимонопольне право.

Спеціалізація:

Корпоративне право; Антимонопольне право.

Додаткова інформація: Анна має більше 11 років практичного досвіду в сфері корпоративного та антимонопольного права. Здійснює консультування клієнтів з питань дотримання антимонопольного законодавства, інвестування, придбання і продажу бізнесу. Крім цього, Анна веде активну громадську діяльність:
• проводить лекції для слухачів освітньої платформи Legal High School;
• публікує матеріали в профільних юридичних і бізнес-виданнях;
• веде авторський блог по антимонопольному праву на LIGA.net;
• підтримує студентські ініціативи освітніми лекціями.

Євген Дудник

Євген Дудник

керівник напрямку з питань державної допомоги ЮФ «ADS Legal Group»

Андрій Горбатенко

Андрій Горбатенко

партнер, адвокат, керівник практик антимонопольного та конкурентного права, а також клінічних досліджень юридичної компанії «Правовий Альянс»

Олександр Ситников

Олександр Ситников

суддя Вищого адміністративного суду Украхни у відставці, адвокат, викладач, тренер Національної школи суддів України, сертифікований викладач Національної асоціації адвокатів України та Вищої школи адвокатури України

Спеціалізація:

Антимонопольне право; Надання державної допомоги.

Додаткова інформація: Має досвід роботи в Департаменті конкурентної політики та Юридичному департаменті АМКУ, де брав активну участь у впровадженні ефективної системи моніторингу і контролю державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні та формуванні відповідної нормативної бази. Експерт групи «Комітет з питань розвитку економічної конкуренції при ТПП України» проекту PsycheaExpertus

Спеціалізація:

Антимонопольне та конкурентне право; Реклама і промоція; Корпоративне і господарське право; Клінічні дослідження.

Додаткова інформація: Рекомендований серед юристів вищого рівня в галузі конкурентного та антимонопольного права в рамках багатьох національних та міжнародних рейтингів, зокрема The Best Lawyers, The Legal 500 EMEA, Вибір клієнта. ТОП 100 найкращих юристів України, Ukrainian Law Firms: a Handbook for Foreign Clients та інші. Виступає доповідачем на багатьох профільних подіях, автор і модератор навчальних курсів для маркетингових фахівців фармацевтичних компаній. Закінчив юридичний коледж Міжнародної асоціації юристів (IBA).

Спеціалізація:

Адміністративне право та процес; Застосування практики ЄСПЛ а адміністративному судочинстві; Конституційне право

Додаткова інформація: Член науково-консультативної ради при ВАСУ, розробник Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України № 7 від 20.05.2013 р. «Про судове рішення в адміністративній справі», № 11 від 30.09.2013 р. «Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації». Член Комітету з Верховенства права Національної асоціації адвокатів України. Має 23 роки суддівського стажу в судах І, ІІ та касаційної інстанцій

Маріанна Бек

Маріанна Бек

антимонопольний юрист

Віталій Власюк

Віталій Власюк

к.ю.н., адвокат, керуючий партнер юридичної фірми «єПраво» та адвокатського об’єднання «Твін Лоєрс»

Олена Гадомська

Олена Гадомська

юрист антимонопольної практики Юридичної фірми Asters

Спеціалізація:

Міжнародне право; Антимонопольне право.

Додаткова інформація: Викладач з міжнародного права та права Ради Європи, заступник голови Комітету з міжнародних зв’язків Національної асоціації адвокатів України та голова Комітету з міжнародного права Асоціації адвокатів України. Має досвід державної служби, представляв Україну в справах «Юлія Тимошенко проти України» та «Олександр Волков проти України» у Раді Європи. Є засновником та головою громадської організації «Асоціація з пошуку та повернення активів» (ГО «АППА») та заступником голови Громадської ради при Національному агенстві з питань розшуку, виявлення та управлінням корупційними активами (АРМА). Є автором монографій, підручників та багатьох публіцистичних і наукових статей.

Спеціалізація:

Державна допомога

Дивіться відео запрошення одного з наших спікерів:

<!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe width="1000" height="500" src="https://www.youtube.com/embed/VDTSqrcKuD4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></iframe>

Формат проходження курсу
«ANTITRUST LAW»:

Особистий кабінет

Ми надаємо систему навчання з доступом до особистого кабінету та матеріалів кожного модулю

Запис всіх модулів курсу

Кожен учасник отримає запис всіх модулів курсу з презентаціями спікерів в своєму особистому кабінеті

Олексій Кравченко

Засновник Business consulting academy, організатор курсу

«Якщо навчання виводить показати вам новий рівень кваліфікації, якщо ви отримуєте гарантії того, що знання застосовні на практиці в реаліях сьогоднішнього ринку, не зволікайте і докладіть зусиль для того, щоб удосконалюватися».

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

Дивіться відео, як проходять наші заходи

Ось уже більше п’яти років ми займаємося курсами і тренінгами для юристів. За цей час ми навчили більше 6000 юристів з 12 країн світу. Наші лектори — це експерти, які мають тільки практичними знаннями і успішно зарекомендували себе як професійні консультанти в конкретному напрямку.

<iframe width="650" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/kJ5bjHWmUzM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Pin It on Pinterest