fbpx

Договір із студентами та електронний документообіг

У наш час стає дедалі більше джерел отримання знань через зростання попиту, оскільки майже кожна особа щодня підвищує рівень знань, перепрофілюється або шукає різноманітні напрями для створення та розширення бізнесу.

Отримати якісне навчання стало простіше, оскільки можна як закінчити вищий навчальний заклад, так і отримати нову професію, підвищити рівень знань у школах, які не є вищими або спеціалізованими закладами.

Тому питання укладення договору із студентами є актуальним як для власників шкіл, інших навчальних закладів, так і для самих студентів.

Оптимальним видом договору із студентами є договір про надання (освітніх) послуг.

Укладення та умови такого виду договору регулюються Цивільним кодексом України (надалі – ЦКУ) та Господарським кодексом України (надалі – ГКУ), а саме Глава 52 ЦКУ, Глава 63 ЦКУ, Глава 20 ГКУ.

Сторонами договору про надання послуг є замовник та виконавець. Предмет договору має багато варіантів та залежить від наявних у виконавця видів економічної діяльності згідно Класифікації видів економічної діяльності.

Пропоную розглянути основні вимоги та умови договору на прикладі IT школи.

Необхідний КВЕД – 85.59 «Інші види освіти, н. в. і. у». Така діяльність, у даному випадку, не потребує отримання ліцензії та інших дозвільних документів.

Предмет договору – надання послуг з навчання за обраним курсом.

Положення про оплату за таким видом договору не є його істотною умовою, але варто зазначити вартість таких послуг та порядок здійснення оплати, щоб уникнути неприємних для виконавця наслідків.

Важливо зазначити, що послуги за таким видом договору мають бути надані особисто, крім випадків, прямо зазначених у договорі. А тому, якщо договір укладається з юридичною особою або фізичною особою-підприємцем (надалі – ФОП), які мають на меті залучення третьої (третіх) особи для надання послуг за ним, про це варто прямо зазначити в договорі. У такому випадку юридична особа або ФОП нестимуть відповідальність за залучених ними осіб.

Важливим положенням за таким видом договору є якість отриманих послуг. Студентам важливо отримати якісне навчання, здобути необхідні знання та матеріал, а виконавцю важливо задовольнити потреби замовників та розширити коло клієнтів. Тому у договорі варто зазначити, що отримає замовник наприкінці (сертифікат, диплом), а також закріпити положення, що виконавець не несе відповідальність за актуальність послуг для замовника, його здібності та інші суб’єктивні визначення якості.

У час пандемії стає актуальним положення про можливе переведення навчання на дистанційну форму. З метою уникнення суперечок про це варто домовитися «на березі».

education

Строк дії договору також не є істотною умовою, але у випадку його не зазначення, згідно частини 2 статті 530 ЦКУ, виконавець зобов’язаний буде надати послуги у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги замовником.

Оскільки розповсюджено навчання на обладнанні виконавця, варто зазначити положення про відповідальність замовника за спричинення матеріальних збитків виконавцю.

Порядок оплати може бути зовсім різним, як із повною передоплатою, так і з частковою або постоплатою. Оптимальним є варіант повної передоплати, що забезпечує можливість для виконавця оплати праці найманих осіб та витрат на організацію навчання, а для замовника – психологічно більшу зацікавленість в отриманні послуг.

Перед отриманням оплати від замовника слід визначитися, чи потрібне встановлення розрахунково-касового апарату.

Випадки розірвання договору шляхом односторонньої відмови мають прямо зазначатися у договорі.

Договір про надання послуг має бути укладений у письмовій формі. Але у час розвитку технологій, а також через пандемію підписувати власноруч не завжди зручно. Тому законодавець надав можливість укладати електронні документи шляхом нанесення електронного підпису.

Визначення та умови укладення електронного документу містяться у Законі України «Про електронні документи та електронний документообіг». Так, електронним документом є документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.

Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа.

Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.

Копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством.

Згідно п. 6.4 Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»:

6.4. Первинні документи, облікові регістри та бухгалтерська та інша звітність, створені у формі електронного документа, повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, та протягом строку, що не повинен бути меншим від строку, встановленого для відповідних документів на папері.

Для виконання електронного підпису створено багато програм, у яких можна створити документ, підписати його та передати контрагенту.

Важливо, що при здійсненні підпису має бути можливість переглянути дату та час такого підпису, оскільки це має юридичне значення для виконавця та замовника (як час початку виконання зобов’язань) і для державних органів, зокрема, для податкової служби.

Таким чином, немає панацеї від усіх негативних наслідків, але є певні умови, зазначені у законодавстві або набуті під час здобуття практичного досвіду, які мають превентивний характер, а також дозволять обом сторонам залишитися задоволеними від сумлінного та продуктивного співробітництва.

Читайте також: IT-право в Україні та світі – як це працює?

Pin It on Pinterest