fbpx

Дистанційне навчання, онлайн освіта, вебінари міцно укріпилися в нашому житті за останній рік. Розмови про переваги навчання на відстані можна довго перелічувати: економія часу на транспорт, навчання у зручний час, у зручному місці, вибір різних напрямків та тем для навчання тощо. Переконаний, що це наше майбутнє. Саме тому розвиток дистанційного формату навчання є перспективним. А розвинутий бізнес може завжди рости в геометричній прогресії завдяки розповсюдженню франчайзингу.

Якщо простими словами описати франчайзингову модель ведення бізнесу, то це, коли власник стабільного бізнесу (франчайзер) надає іншій особі (франчайзі) право користуватися торговельною маркою, схему ведення бізнесу (у тому числі організаційну побудову, фінансове планування, комерційні таємниці тощо). Як правило, франчайзер бере участь в постачанні обладнання, необхідних матеріалів, виборі персоналу, нагляді за діяльністю франчайзі.

Одним із головних елементів франчайзингу є податкова модель ведення роботи. Як відомо, в Україні є загальна та спрощена системи оподаткування. Розберемо їх для ефективного вибору та застосування на практиці.

Спрощена система є доволі простою та зрозумілою. Оподатковується загальних дохід за відповідний період за фіксованою ставкою 5% (ІІІ група оподаткування) або за фіксованою щомісячною сплатою єдиного податку (ІІ група). Тому будь-який дохід оподатковується за відповідними умовами, а будь-які платежі можуть бути враховані як видатки, не впливаючи на об’єкт та базу оподаткування.

Більш важким для застосування є питання при загальній системі оподаткування. Взаємовідносини франчайзингу за предметом визнаються складними, адже може бути використана модель роялті, тобто плата за використання товарного знаку, винаходів, корисних моделей, ноу-хау та інших об’єктів інтелектуальної власності, а також як постачання та оплата товарів і послуг.

Із реалізацією товарів та послуг суттєвих проблем не має: отримана плата за реалізовані товари та послуги збільшує оподаткований дохід франчайзера, і, відповідно, отримання товарів і послуг та проведення розрахунків зменшують дохід франчайзі.

Однак по відношенню до роялті за податковим законодавством діють спеціальні особливості.

Taxlaw7

Податок на прибуток

Винагорода за використання об’єктів інтелектуальної власності (у т.ч. зареєстрованих торгових марок) визначається як роялті (п.п. 14.1.225 ПК України). Нараховане роялті платнику податку на загальних підставах збільшує фінансовий результат податку такого платника (п. 5 п. 140.5.7 ПКУ).

При чому необхідно бути обережним, адже не будуть вважатися роялті такі платежі, як то:

  • плата за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми і її відтворення обмежено кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»);
  • купівля копій та/або примірників об’єктів інтелектуальної власності для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу таких копій та/або примірників за придбання речей, в яких втілені або на яких знаходяться об’єкти права інтелектуальної власності, для користування, володіння та/або розпорядження особою;
  • плата за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України;
  • плата за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем.

Податок на додану вартість

Операції з виплати роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів не є об’єктом оподаткування (пп. 196.1.6 ПК). Між тим, коли платіж хоча і називається в договірних відносинах роялті, однак не відповідає визначенню в ПК Україні, то така операція буде обкладатися податком ПДВ.

Податок з доходів фізичних осіб

Платником податку на доходи фізичних осіб є резидент, який отримує дохід з джерела їх походження в Україні. Загальний щомісячний (річний) оподатковуваний дохід платника податку включає пасивний дохід, що і означає дохід у вигляді роялті (пп. 167.5.3 ПК України). Відповідно до пп. 170.3.1 ПК України передбачає, що роялті оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування дивідендів за ставкою 18%.

Будь-який резидент, що виплачує роялті, є податковим агентом під час нарахування таких роялті. Доходи у вигляді роялті остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок (пп. 170.5.4 ПК України). Крім того, роялті є об’єктом оподаткування військовим збором (1,5%).

Таким чином, податкові ризики при використанні франчайзингової моделі ведення бізнесу є мінімальними, однак найбільшу увагу необхідно приділяти сторонам взаємовідносин, а саме обраній ними системі оподаткування. Окрему увагу необхідно звернути на виплату пасивних доходів у вигляді роялті. Для безпечного податкового планування завжди рекомендуємо звертатися до податкових спеціалістів.

Андрій Фомічов, адвокат, керівник юридичного департаменту аудиторської фірми MGI PSP Audit

Читайте також: Навіщо реєструвати торговельну марку?

Pin It on Pinterest