fbpx

Онлайн-курс з юридичного супроводу ринку фармацевтики та медицини

Medical Lawyer 4.0

Старт курсу:

15 травня 2023р.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЕЙ КУРС?

▣ Актуальність теми

Медичне право вважається досить новим в Україні і багато в чому розвивається виходячи з досвіду іноземних країн. Проте відсутність уніфікованого законодавства і велика кількість підзаконних актів ускладнюють цей процес, у зв’язку з чим ринок медичного потребує спеціалістів, які зможуть вести проект від ідеї до реалізації.

▣ Високий попит

Збільшення кількості медичних закладів створює значний попит на спеціалістів, які могли б повністю супроводжувати проекти від початку і до кінця, забезпечуючи документальне оформлення процесу і представництво в контролюючих органах з таких питань.

Цей курс буде корисний:

Юристам та адвокатам

які в своїй діяльності працюють або планують працювати з медичними, фармацевтичними закладами, представляють інтереси лікарів в цивільних та кримінальних провадженнях.

Юристам медичних та фармацевтичних закладів

для розуміння порядку роботи таких закладів, документообігу, ліцензування, а також супроводження перевірок медичних закладів.

Студентам

які планують працювати в сфері медичного права і яким не вистачає теоретичної бази, яку дають українські ВНЗ.

ПРОГРАМА КУРСУ

Для більш детального ознайомлення з основними тезиcами лекції – натисність на зображення

Модуль 1. Актуальні питання медичного права
Перші кроки на шляху до власного медичного бізнесу:
1. Реєстрація ФОП та ТОВ: які відмінності, що краще?
2. Вибір систем оподаткування або як платити менше податків
3. Касова дисципліна в медицині
4. Вибір КВЕДів
5. Оподаткування найманої праці
6. Партнерство та об’єднання в бізнесі
7. Дрібні помилки, що коштують дорого

Правові аспекти надання медичної допомоги та послуг: стандарти якості, протоколи
1. Стандарти надання медичної допомоги в Україні.
2. Національні протоколи.
3. Внутрішні (галузеві) протоколи.
4. Особливі випадки.

Як монетизувати практику медичного права в сучасних умовах
1. П’ять стовпів інтернет – маркетингу про які має знати кожний сучасний юрист
2. Стратегія і проектування присутності практики в Інтернеті
3. Веб-ресурси та їх види
4. Типи трафіку: основи користування
5. Email маркетинг та чат боти в юридичному бізнесі
6. Запровадження CRM – системи в юридичній фірмі
7. Маркетинг – система та основи продаж

Модуль 2. Правове регулювання діяльності медичних закладів
Організаційні питання структурування закладів охорони здоров’я
1. Організаційно – правова форма закладу охорони здоров’я
2. Організація управління автономізованим закладом охорони здоров’я: органи, компетенція:
2.1. Власник
2.2. Наглядова рада
2.3. Директор
2.4. Головний лікар
2.5. Спострежна рада
2.6. Опікунська рада
3. Правовий режим майна автономізованого закладу охорони здоров’я.
4. Фінансовий план автономізованого закладу охорони здоров’я, порядок розробки
5. Джерела надходжень грошових коштів
6. Господарські договори, що забезпечують управління майном автономізованого закладу охорони здоров’я.

Правові питання регулювання діяльності медичних установ
1. Ліцензування.
1.1. Ліцензійні вимоги до медичної діяльності.
1.2. Які ліцензії треба отримувати, як це зробити, які органи стежать за дотриманням ліцензійних умов.
2. Внутрішня документація
2.1. Перелік обов’язкових внутрішніх документів.
2.2. Які документи допомагають «захистити» медичний заклад.
2.3. Нюанси і аспекти їх складання.
3. Договори з пацієнтами та захист персональних даних.
3.1. Що потрібно знати про договір з пацієнтом.
3.2. На які умови необхідно звернути увагу і чому.
3.3. Організація договірної роботи.

Перевірки медичних закладів: хто перевіряє медичні заклади, та на що мають право?
1. Розбір реальних кейсів
– ФСС (Фонд соціального страхування)
– Держспоживслужба
– Інспекція з питань праці
– Пожежна інспекція
– МОЗ

Податкові перевірки медичних закладів
1. Камеральні перевірки.
2. Документальні перевірки.
3. Фактичні перевірки.
4. Перевірки найманих працівників та дотримання трудового законодавства.

Державні фінансові гарантії у сфері медичного обслуговування, робота з НСЗУ
1. Що таке програма медичних гарантій (ПМГ)
2. Пакети ПМГ-2021 та умови укладення договорів
3. Як працює ПМГ для лікарень
4. Як працює ПМГ для пацієнтів
5. ПМГ – 2022

Модуль 3. Правове регулювання діяльності фармацевтичних компаній та ринку лікарських препаратів
Правове регулювання ринку лікарських засобів в Україні
1. Особливості правової охорони лікарських засобів в режимі об’єктів інтелектуальної власності.
2. Процедури реєстрації лікарських засобів в Україні: загальний порядок реєстрації ЛЗ, реєстрація лікарських засобів для міжнародних закупівель (фаст-трек) та реєстрація ЛЗ із країн з суворою регуляторною практикою.
3. Режим ексклюзивності даних фармацевтичного досьє лікарського засобу (date exclusivity).
4. Додаткова правова охорона винаходів, які стосуються лікарських засобів.

Фармакоманії та лікарі

Модуль 4. Реклама та інтелектуальна власність в медичній сфері
Правове регулювання реклами в медичному секторі
1. Нюанси правового регулювання реклами в медичному секторі.
2. Хто і якими механізмами контролює рекламу в медичному секторі.
3. Відповідальність за недотримання законодавства.

Право інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі
1. Оцінка патентної ситуації при виготовлені та введення у продаж нового препарату.
2. Знаки для товарів у послуг у фармацевтиці.
3. Охорона об’єктів інтелектуальної власності на фармацевтичному підприємстві.

Модуль 5. Представництво інтересів лікарів
Конфлікти з пацієнтами
1. Як перевести конфлікт з пацієнтом в конструктивне русло
2. Як відповідати на публічні відгуки пацієнтів
3. Особливості комунікації з токсичними пацієнтами
4. Як притягнути до відповідальності за розповсюдження неправдивої інформації
5. Як і хто здійснює перевірку якості лікування.
6. Огляд судової практики медичних справ

Особливості захисту лікарів у кримінальному провадженні
1. Кримінальна відповідальність медичних працівників.
2. Стратегія відповідно до стадії кримінального провадження.
3. Початок досудового розслідування та збір доказів. Роль адвоката у збиранні доказів.
4. Повідомлення про підозру. Закінчення досудового розслідування.
5. Судове провадження у «справах лікарів».

Відповідальність та захист медичних працівників
1. Межі відповідальності медичних працівників, алгоритм як захиститися, щоб не порушити лікарську та медичну таємницю. Контроверсійні кейси з практики.
2. Детермінанти формування розміру шкоди у медичній
практиці. Клінічні протоколи та ЛКК не діють?!
3. Дефекти надання медичної допомоги: контроверсійні аспекти правового регулювання відносин відповідальності. Юридичний аналіз в конкретних ситуаціях.
4. Порівняльний аналіз досвіду зарубіжних країн та України в сучасних умовах. Як краще вийти із “юридичної халепи” медичному працівнику?
5. Висновки. Відповіді на питання Підсумки. Рекомендації.

Модуль 6. Захист прав пацієнтів: попередження порушень та захист інтересів
Дії адвоката у справах щодо дефектів надання медичної допомоги ч.1
1. Законодавче регулювання медичної допомоги в Україні.
2. Національні стандарти у наданні медичної допомоги. Види та регулювання.
3. Протоколи надання медичної допомоги.
4. Дефекти надання медичної допомоги.
5. Законодавче регулювання.
6. Вид дефектів медичної допомоги, приклади.
7. Відповідальність за дефекти надання медичної допомоги.

Дії адвоката у справах щодо дефектів надання медичної допомоги ч.2
1. Інструменти адвоката при дефектах медичної
допомоги.
2. Приклад порушення прав адвоката + можливі варіанти
реагування.
3. Адвокатське розслідування як тактика у справі.
4. Можливості адвокатського розслідування.
5. Кваліфікаційно експертна комісія при обласному
управлінні охорони здоров’я, кваліфікаційно експертна
комісія при Міністерстві охорони здоров’я.
6. Особливості доказування у окремих категоріях справ.
7. Практика ЄСПЛ.

Цивільно – правова відповідальність у сфері надання медичної допомоги
1. Права та обов’язки пацієнтів
2. Форми та способи захисту права на медичну допомогу
3. Деліктна та позадоговірна відповідальність за порушення прав пацієнтів.
4. Медична помилка в системі дефектів надання медичної допомоги.
5. Контроль якості надання медичної допомоги

Модуль 7. Нетипові питання медичного права
Біоетичні стандарти в сфері медицини
1. Міжнародні біоетичні стандарти у медичній клінічній практиці та у науковій біомедичній діяльності.
2. Біоетичні стандарти під час проведення біомедичного експертименту.
3. Біоетичні стандарти у клінічних випробувань лікарських засобів.
4. Особливості адвокатської медіації з представниками релігійних конфесій щодо певних видів медичних втручань.
5. Принцип дії “в найкращих інтересах дитини” в медичній практиці: законодавчі новели, особливості доступу підлітків до медичної інформації.
6. Біоетичні стандарти у сфері репродуктивної медицини.
7. Біоетичні стандарти в сфері трансплантації.
Модуль 8. Практичне заняття
Розгляд та аналіз виконаних практичних завдань

ЛЕКТОРИ ПОПЕРЕДНІХ ПОТОКІВ КУРСУ

Олена Хитрова

Олена Хитрова

Керівник практики медицини та фармації юридичної компанії ILF

Сергій Антонов

Сергій Антонов

Керуючий партнер та адвокат Українського офісу Міжнародного юридичного бюро VERDYSLaw

Артем Донець

Артем Донець

Керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Донець і партнери»

Зінаїда Чуприна

Зінаїда Чуприна

Керівник кримінальної практики юридичної компанії. RIYAKO & PARTNERS

Ольга Боженко

Ольга Боженко

Юрист, помічник народного депутату

Світлана Мальована

Світлана Мальована

СЕО та співзасновниця Raccoon.Recovery.

Катерина Сопова

Катерина Сопова

Судовий експерт, фахівець у сфері інтелектуальної власності

Зоя Красюк

Зоя Красюк

Партнер юридичної компанії NCG, адвокат

Андрій Тімонов

Андрій Тімонов

Адвокат, радник ЮК "Ріяко і партнери"

Дмитро Кільбут

Дмитро Кільбут

Адвокат, приватна практика

Єрьоменко Галина

Єрьоменко Галина

СЕО Українського Центру Медіації (kmbs) к.ю.н.

Тютюн Ольга

Тютюн Ольга

Заступник директора Українського Центру Медіації по проектам регіонального розвитку

Ніна Кучерук

Ніна Кучерук

Адвокат, керівник судових практик спорів та арбітражу ЮК Jurimex

Дмитро Заковоротний

Дмитро Заковоротний

Юрист ЮК "Ріяко і партнери"

Ольга Лепіхіна

Ольга Лепіхіна

Адвокатське об’єднання «Юридична фірма «Астерс», Радник

Альона Кальчук

Альона Кальчук

Керівник напрямку міжнародне агентство «Іншелл», голова юридичного департаменту агентство «Yourbaby».

Ольга Кришевич

Ольга Кришевич

Професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

Дивіться відеозапрошення одного із наших спікерів:

Олександр Гришаков

Олександр Гришаков

Керуючий партнер Юридичної компанії «Grishakov Law Company»

Реєструйтеся прямо зараз та отримайте ПОДАРУНОК!

Артем Донець

Артем Донець

Керуючий партнер адвокатського об’єднання «Донець і Партнери»

Вебінар “Захист адвокатом прав та інтересів лікарів”

Що потрібно знати про курс “MEDICAL LAWYER” ?

N
Даний курс підвищення кваліфікації присвячено питанням ліцензування та функціонування медичних закладів, договорному праву в медичній сфері, питанням інтелектуальної власності на об’єкти права в медичній сфері, представництву медичних закладів в контролюючих органах та судах, а також представництву фізичних осіб як пацієнтів, які потребують юридичної допомоги.
N

За результатами курсу учасник отримує електронний сертифікат, що підтверджує його проходження.

Формат проходження курсу:

Закрита спільнота

Кожен учасник може поставити питання і вирішити його колективно разом з колегами юристами в закритому чаті Telegram

Запис всіх модулів

Кожен учасник отримає запис всіх модулів курсу з презентаціями спікерів в своєму особистому кабінеті

Особистий кабінет

Ми надаємо систему навчання з доступом до особистого кабінету та матеріалів кожного модулю

В результаті курсу ви отримаєте ефективні інструменти:

  • для ведення медичного бізнесу;
  • для побудови взаємовигідних трудових відносин з медперсоналом;
  • для захисту інтересів фармацевтичних компаній, медичних установ і пацієнтів в держорганах і суді;
  • для законної і при цьому ефективної реклами медичних послуг і препаратів;
  • і саме головне, навчитесь монетизувати практику медичного права та знаходити клієнтів в свій юридичний бізнес.

Олексій Кравченко

Засновник Business consulting academy, організатор курсу

«Якщо навчання виводить вас на новий рівень кваліфікації, якщо ви отримуєте гарантії того, що знання застосовні на практиці в реаліях сьогоднішнього ринку, не зволікайте і докладіть зусиль для того, щоб удосконалюватися».

КУПУЙ КУРС У РОЗСТРОЧКУ!

КУПУЙ КУРС У РОЗСТРОЧКУ!

Тепер придбати курс стало ще простіше завдяки покупці частинами від monobank! Заповнюйте форму, щоб дізнатися деталі.

БОНУС ДЛЯ НАЙРІШУЧИХ

ПРИ ОПЛАТІ КУРСУ ПРОТЯГОМ ДНЯ, ОТРИМАЙТЕ ВІД НАС У ПОДАРУНОК:

Доступ до відеозаписів онлайн курсу з юридичного супроводу сурогатного материнства та репродуктивних програм “РЕПРОДУКТИВНЕ ПРАВО” та пройдіть комплексне навчання у напрямку медичного права!

 

Відповіді на найчастіші питання:

Який формат занять?

Заняття проходять онлайн, в прямому ефірі 2 рази на тиждень. У випадку змін учасники повідомляються про це завчасно в чаті курсу в Telegram. Посилання на лекції надсилається на електронну пошту учасника та в чат курсу в Telegram.

Які технічні особливості для прослуховування курсу?
Вам потрібен стабільний, безперервний інтернет зв’язок. Також слід використовувати браузер Google Chrome.
Чи передбачений відеозапис вебінару?
Так, в особистому кабінеті у вас будуть всі записи вебінарів з презентаціями спікерів. Ви можете подивитися як ті лекції, які ви пропустили, так і ті, на яких були присутні, але хотіли б переглянути знов.
Чи можу я ділитись посиланнями на лекції, матеріалами курсу чи доступом до особистого кабінету з третіми особами?
Повідомлення, записи лекцій, посилання на онлайн-трансляції, всі матеріали курсу ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ передавати третім особам. Так як це є інтелектуальною власністю.
За недотримання цього Правила учасника виключають з курсу без права відновлення, кошти сплачені за курс, в такому випадку, поверненню не підлягають.
На який строк мені надається доступ до особистого кабінету?
За всіма учасниками зберігається безстрокове право доступу до особистого кабінету та всіх матеріалів курсу.

Pin It on Pinterest