fbpx

Неможливість виконання платником податків податкових обов’язків внаслідок війни

Війна привнесла радикальні зміни у діяльності платників податків. З метою реалізації необхідних заходів щодо вдосконалення податкового законодавства для забезпечення дотримання прав і обов’язків платників податків законодавцем було прийнято в декілька етапів зміни до Податкового кодексу України (надалі – ПК України).

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» від 03.03.2022 р. №2118-IX (набрання чинності відбулось 07.03.2022 р.) доповнено п. 69 розділу XX «Перехідні положення» ПК України за яким вводиться нове поняття в податковому законодавстві як відсутність можливості виконання податкових зобов’язань.

Зазначеним пунктом встановлюється, що податкова не буде штрафувати платників податків за несвоєчасну сплату податків, несвоєчасне подання податкової звітності, якщо граничний строк подання звітності припав на період з 24.02.2022 р. до останнього дня місяця припинення воєнного стану, несвоєчасну реєстрацію податкових і акцизних накладних, несвоєчасне подання електронних документів про фактичні залишки та обсяг обігу пального, спирту етилового тощо, у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» №2120-IX від 15.03.2022 р. (набрання чинності відбулось 17.03.2022 р.) розділ ХХ «Перехідні положення» ПК України доповнено п. 322 підрозділу 2 розділу ХХ та встановлено, що тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, платники податку за операціями з придбання товарів/послуг, за якими в Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі – ЄРПН) постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахунки коригування до них (надалі – ПН/РК), включають до складу податкового кредиту звітного періоду суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у складі вартості придбаних товарів/послуг, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів/послуг відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 р.

Протягом 6 місяців після припинення або скасування дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити реєстрацію в ЄРПН всіх ПН/РК, реєстрація яких відстрочена на період дії воєнного стану, а податковий кредит, задекларований платниками під час дії воєнного стану на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, підлягає обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН.

Однак, з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» №2260-IX від 12.05.2022 р. (надалі – Закон №2260-IX) (набрання чинності відбулось 27.05.2022 р.) для платників податків відновлено обов’язок щодо сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації ПН/РК та акцизних накладних у відповідних реєстрах, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо.

Поряд з цим законодавець передбачив, що не у всіх платників податків в умовах воєнного стану наявна можливість виконувати податкові обов’язки.

Підпункту 69.1 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України передбачає звільнення платників податків, у яких відсутня можливість своєчасно виконати свої податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої п. 46.2 ст. 46 ПК України, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, від податкової відповідальності у наступних випадках:

  • у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні;
  • у разі відсутності можливості у платника податків щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо, такий платник податків звільняється від відповідальності, визначеної цим Кодексом, у межах діяльності, що провадиться через такі філії, представництва, відокремлені чи інші структурні підрозділи, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України;
  • платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості платника податків, протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.

Ті ж платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої п. 46.2 ст. 46 ПК України, реєстрації у відповідних реєстрах податкових накладних, розрахунків коригування, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24.02.2022 р. до дня набрання чинності Закон №2260-IX за умови реєстрації такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15.07.2022 року, подання податкової звітності до 20.07.2022 р. та сплати податків та зборів у строк не пізніше 31.07. 2022 року.

З прийняттям Закону №2260-IX платники податків зобов’язані уточнити (привести у відповідність) податковий кредит сформований на підставі первинних документів. Податковий кредит з червня 2022 року, формується виключно на підставі ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН.

Якщо податковий кредит сформований за звітні періоди лютий-травень 2022 року на підставі первинних (розрахункових) документів, отриманих платником податку за операціями з придбання товарів/послуг від платника ПДВ, у якого відсутня можливість своєчасно здійснити реєстрацію ПН/РК, та якщо за такими операціями будуть складені ПН/РК та зареєстровані в ЄРПН протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення такої можливості, або протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні, то за таких умов у платника податків зберігається право на такий податковий кредит.

У разі відсутності факту реєстрації в ЄРПН ПН/РК по закінченню 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення такої можливості, або шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні, податковий кредит сформований за первинними (розрахунковими) документами, має бути виключений з декларації відповідного періоду шляхом подання уточнюючого розрахунку до такої декларації.

Таким чином від встановлення можливість чи неможливість виконання податкових обов’язків залежить не лише сам платник податків, але і його контрагенти-покупці.

Порядок підтвердження можливість чи неможливість виконання платником податків податкових обов’язків має затвердити Міністерство фінансів України.

29.06.2022р. Міністерством фінансів України оприлюднено проєкт наказу «Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України та переліків документів на підтвердження» (надалі – Проєкт наказу Мінфіну).

Однак, станом на 31.07.2022р. зазначений наказ не затверджено.

Проєкт наказу Мінфіну передбачає, що платники податків/податкових агентів, які не можуть виконувати податкові обов’язки, подають до контролюючого органу заяву у довільній формі та підтверджуючі документи, інформацію про відсутність можливості виконання податкових обов’язків.

Така заява може бути подана в електронному вигляді шляхом надсилання через Електронний кабінет, або в паперовому вигляді шляхом подання до контролюючого органу за місцем податкової адреси або будь-якого сервісного центру контролюючого органу або надсилання поштою з повідомленням про вручення.

Разом з Проєктом наказу Мінфіну мають бути затверджені Переліки документів, що підтверджують неможливість платника своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента.

Переліки документів матимуть рекомендований характер та не мають бути вичерпними. Однак, питання звільнення платника податків у зв’язку з невиконанням податкових обов’язків через війну вельми непросте. З метою формування належного та достатнього документального підтвердження неможливості виконання податкових обов’язків не зайвим буде отримати Сертифікат про форс-мажорні обставини.

Контролюючий орган розглядає заяву протягом 20 календарних днів з дня, наступного за днем їх отримання, з можливістю продовження з урахуванням строків, передбачених для процедури попереднього рішення.

У разі недостатності документів, що підтверджують неможливість виконання у платника податків податкових обов’язків, контролюючий орган направляє, Попереднє рішення з пропозицією щодо надання платником податку конкретних додаткових документів на підтвердження зазначеної у Заяві підстави (підстав) неможливості виконання платниками податків податкових обов’язків. Попереднє рішення направляється платнику податків не пізніше 20 календарних днів з дня, наступного за днем отримання контролюючим органом Заяви.

Додаткові документи можуть бути подані платником податків до контролюючого органу протягом 10 календарних днів з дня, наступного за днем отримання Попереднього рішення. Додаткові документи розглядаються контролюючим органом протягом 20 календарних днів з дня, наступного за днем їх отримання.

Керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає вмотивоване рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку (далі – Рішення) за встановленою формою.

Таким чином, лише на підставі Рішення контролюючого органу платник податків звільняється від відповідальність за невиконання/несвоєчасне виконання податкових зобов’язань.

Обов’язок доведення щодо можливості чи неможливості у платника податків своєчасно виконати свій податковий обов’язок покладається на контролюючий орган.

Однак, платники податків мають навести обґрунтовану інформацію та підтверджуючі документи, які будуть розкривати причинно-наслідковий зв’язок між форс-мажорними обставинами, що сталися в результаті збройної агресії Російської Федерації, та їх безпосередній вплив на можливість виконання податкових обов’язків.

Тому слід максимально уважно підготувати необхідні документи, які підтверджуватимуть причинно-наслідковий зв’язок між війною та неможливістю виконувати податкові зобов’язання.

У разі незгоди платника податків з Рішенням прийнятим контролюючим органом, Рішення може бути оскаржено в адміністративному чи судовому порядку.

Для адміністративного оскарження Рішення платник податків може звернутись до контролюючого органу вищого рівня зі скаргою про перегляд протиправного рішення в межах ст. 56 ПК України.

Скарга з підтверджуючими документами подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій або електронній формі засобами електронного зв’язку протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового Рішення.

Водночас відповідно до п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПК України тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України.

Підпунктом 69.9 п. 69 підрозділом 10 розділом ХХ «Перехідні положення» ПК України передбачено, що для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім:

  • дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в ЄРПН, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої п. 46.2 ст. 46 ПК України, сплати податків та зборів платниками податків;
  • строків проведення камеральних перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок, нарахування пені;
  • строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення, адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок.

Враховуючи викладене, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану продовжено терміни подання скарг платниками податків на рішення контролюючого органу та відповідно строк розгляду таких скарг контролюючим органом.

Судове оскарження відбувається шляхом звернення платника податків з позовом до адміністративного суду.

Строк звернення до адміністративного суду складає:

  • шість місяців, якщо Рішення не оскаржувалось в адміністративному порядку;
  • три місяці, якщо платник податків скористався процедурою адміністративного оскарження.

Отже, з введенням воєнного стану платники податків отримали нове поняття «Неможливість виконання податкових зобов’язань». Таку неможливість платникам податків необхідно буде підтверджувати в новому порядку, прийняття якого очікується найближчим часом. А платники податків, які мають можливість виконувати податкові обов’язки, для підтвердження включеного податкового кредиту на підставі первинних документів, мають отримати від своїх контрагентів-постачальників належним чином засвідчену копію такого Рішення.

АВТОР:

Анастасія Мальцева, Старший юрист податкової практики, керівник напрямку оскарження зупинення реєстрації ПН/РК ЮК «Нілос»

Pin It on Pinterest