fbpx

Наказом Міністерства оборони України № 402 від 14.08.2008 затверджено Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (далі Положення).

Відповідно до Положення військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних, установлює причинний зв’язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

Для проведення військово-лікарської експертизи створюються військово-лікарські комісії (далі – ВЛК), штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі). Штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі) ВЛК (лікарсько-льотні комісії (далі – ЛЛК) приймають постанови.

Кожний призовник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за наявності медичних показань і лікарями інших спеціальностей.

Постанови ВЛК приймаються на підставі Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, пояснень щодо застосування статей Розкладу хвороб та таблиць додаткових вимог до стану здоров’я.

Інакше кажучи військово-лікарська експертиза  це медичний огляд певної категорії громадян визначених у Положенні, який оформлюється свідоцтвом про хворобу, довідкою військово-лікарської комісії, протоколом засідання військово-лікарської комісії з визначення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця.

Постанови ВЛК можуть бути оскаржені у позасудовому або у судовому порядку.

Досудовий порядок передбачає оскарження постанови ВЛК до вищої ВЛК. Постанови будь-яких ВЛК можуть переглядатися ЦВЛК. Слід зазначити, що постанову про придатність до військової служби колишніх військовослужбовців на період їх фактичного звільнення зі Збройних Сил України має право приймати або переглядати тільки ЦВЛК.

Для звернення у ВЛК вищого рівня або ЦВЛК необхідно подати заяву про перегляд оскаржуваної постанови ВЛК, додати до неї наявну медичну документацію (за можливості і цивільну) та документи, що були  видані ВЛК. Заява складається у довільній формі, але має у собі містити підстави та обґрунтування необхідності перегляду рішення ВЛК яке ви оскаржуєте.

У судовому порядку можуть оскаржуватися тільки постанови ЦВЛК. Оскарження здійснюється у порядку адміністративного судочинства.

Звертаємо увагу, що переш ніж звертатися до суду  слід використати можливість постанови ВЛК  до ВЛК вищого рівня.

Так, у постанові ВС КАС  від  12 червня 2020 року у справі N 810/5009/18 касаційну скаргу було залишено без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій було залишено без змін, оскільки позивач не скористався своєю можливістю та  не звертався до Центральної військово-лікарської комісії для перегляду висновку ВЛК і не скористався своїм правом на проведення повторно медичного огляду щодо придатності до військової служби.

Автор: Адвокат Зінаїда Чуприна, член Ради комітету медичного фармацевтичного права та біоетики НААУ, керівник кримінальної практики ЮК «Ріяко та парнери»

Реєструйтесь на курс “Військовий адвокат”, щоб дізнатися всі нюанси воєнного права та консультувати ваших клієнтів максимально якісно, адже на кону людські життя!

Pin It on Pinterest