fbpx
Переведення (переміщення) військовослужбовця в інший підрозділ.

          На території України тривають військові дії, а отже триває мобілізація. Як правило, мобілізованих  направляють у ту військову частину, де є потреба у особах відповідної військової спеціалізації. При цьому, побажання військових по розподіленню в конкретну військову частину, не завжди враховується і залежить від багатьох чинників. Тому як наслідок, після розподілу до військової частини, виникають питання яким чином військовий може перевестись в інший підрозділ або в іншу військову частину.  

          Що каже Закон?

          Порядок переміщення військовослужбовців регулюється Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 (далі – Положення).

          Згідно п. 110 Положення переміщення військовослужбовців здійснюється в разі, коли звільнення їх із посад або призначення на інші посади належить до номенклатури призначення різних посадових осіб. 

          Переміщення осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу за наявності обґрунтованих підстав з урахуванням висновків атестування, рекомендацій їх безпосередніх і прямих начальників на підставі клопотань командирів (начальників), які порушили питання про переміщення, здійснюється:

  • між з’єднаннями, військовими частинами, оперативними командуваннями – наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні з’єднання, військові частини та оперативні командування;
  • між видами Збройних Сил України та військовими частинами, які підпорядковані начальникам структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, – наказом Головнокомандувача Збройних Сил України;
  • між військовими частинами видів, родів військ (сил) Збройних Сил України та військовими частинами, які підпорядковані Міністерству оборони України, – наказом керівника служби персоналу Міністерства оборони України.

          Переміщення осіб офіцерського складу між видами Збройних Сил України, з’єднаннями, військовими частинами та оперативними командуваннями, здійснюється наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні види Збройних Сил України, з’єднання, військові частини та оперативні командування, крім посад, що належать до повноважень вищої посадової особи.

          Переміщення осіб офіцерського складу між видами Збройних Сил України, з’єднаннями, військовими частинами та оперативними командуваннями, здійснюється наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні види Збройних Сил України, з’єднання, військові частини та оперативні командування, крім посад, що належать до повноважень вищої посадової особи.

          Призначення на посади, що належать до номенклатури посад нижчої посадової особи, здійснюється наказами тих командирів (начальників), до номенклатури призначення яких належать посади, з яких переміщуються військовослужбовці.

          При цьому, в п.111 Положення зазначається, що офіцери – випускники вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти протягом року не підлягають переміщенню по службі, крім таких випадків:

– у зв’язку зі службовою необхідністю для комплектування Сил негайного реагування Збройних Сил України;

– у разі неможливості проходження військової служби на займаній посаді за станом здоров’я відповідно до висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

– якщо займана посада підлягає скороченню внаслідок скорочення штатів або проведення організаційних заходів;

– за сімейними обставинами – на особисте прохання;

– у зв’язку з призначенням на нижчу посаду в порядку дисциплінарного стягнення;

– у зв’язку з перебуванням у відносинах прямої організаційної та правової залежності з особами, які є близькими особами у значенні, наведеному в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України “Про запобігання корупції”;

– у разі потреби доукомплектування в особливий період посад, передбачених штатами воєнного часу.

          Військовослужбовець може бути переміщений на нове місце військової служби з однієї військової частини до іншої у випадках, визначених пунктом 82  Положення.

Отже основними підставами для переміщення є:

  • скорочення штату або проведення організаційних заходів;
  • за сімейними обставинами;
  • за станом здоров’я  – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

Зазначене переміщення здійснюється без згоди військовослужбовця, крім таких випадків:

  • неможливість проходження військовослужбовцем військової служби у місцевості, до якої його переміщують, відповідно до висновку (постанови) військово-лікарської комісії;
  • неможливість проживання членів сім’ї військовослужбовця за станом здоров’я в місцевості, до якої його переміщують, відповідно до документів, які це підтверджують;
  • потреба у догляді за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) або особами, які виховували його з дитинства замість батьків і були визнані опікунами та мешкають окремо від сім’ї військовослужбовця, відповідно до документів, які це підтверджують.

          Для переміщення за власним бажанням в інший підрозділ військовому необхідно подати письмовий рапорт на ім’я свого безпосереднього командира. 

          При цьому, хотілося б звернути увагу, що в мережі багато інформації, що обов’язково для цілей переведення має бути додатково Відношення.

          Однак, Відношення не є обов’язковим документом, воно береться до уваги при розгляді рапорту командиром. Чинним законодавством не встановлено строки розгляду рапорту, як і обов’язковість його задоволення, отже процедура переведення (переміщення) може тривати довго.

  Довідково. Відношенням: є письмовий документ, який видається командиром військового формування, до якого військовослужбовець має бажання бути переміщеним для подальшого проходження військової служби, в якому відповідний командир підтверджує наявність вакантної посади, що відповідає військово-обліковій спеціальності військовослужбовця, та висловлює свою позицію, що він не заперечує, аби відповідний військовослужбовець був переміщений до ввіреної йосу військової частини.

          Чи можна вплинути на задоволення рапорту?

          Однозначного дієвого способу врегулювання такої ситуації, нажаль, немає. Однак, можна звернутися з відповідною скаргою до Міністерства оборони України, до Генерального штабу Збройних сил України, а також до Військової служби правопорядку ЗСУ.

Реєструйтеся на курс для юристів з ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА, щоб дізнатися всі нюанси воєнного права та консультувати ваших клієнтів максимально якісно, адже на кону людські життя!

РЕЄСТРАЦІЯ на курс “ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО 3.0”

Pin It on Pinterest