fbpx

Автор: Анастасія Луук, співкеруюча партнерка юридичної компанії «Армада», адвокат.

В рамках курсу з юридичного супроводу бізнесу під час війни “ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО 4.0” лекторка курсу -Анастасія Луук ділиться своїми знаннями та досвідом щодо теми сьогоднішньої статті.

Збитки, завдані воєнними діями російської федерації, є колосальними. Багато підприємств до цього часу не мають доступу до власного майна через окупацію територій та не володіють інформацією щодо цілісності майна. Такі обставини формують у підприємців хибне уявлення про те, що про зруйноване або окуповане майно варто забути. Але це не так і варто скористатись можливістю відшкодувати завдані агресором збитки. Так, Фонд держмайна нещодавно видав інструкцію, яка передбачає п’ять кроків бізнесу для підготовки належного звіту про оцінку таких збитків. Крім того, не варто забувати про необхідність належним чином провести списання такого майна в бухгалтерському та податковому обліку з метою мінімізації донарахувань з боку податкових органів. 

Податковий облік зруйнованого та пошкодженого майна на підконтрольній Україні території

Варто почати з того, що податкові органи завжди приділяють пильну увагу правомірності списання зруйнованого майна, адже це прямо корелює з розміром податкових зобов’язань. Ключовим аспектом є необхідність формування цих витрат виключно на підставі первинних документів.

Тож для врахування у складі витрат платника податку втрат від псування або знищення його майна внаслідок війни необхідно належним чином оформити документальну базу.

За позицією податкових органів, яка була висловлена у Листі від 05.05.2022 р. №3781/7/99-00-04-01-03-07, потрібно починати з проведення інвентаризації.

Процедура проведення інвентаризації детально регламентована у Положенні про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879.

Перш за все, для проведення інвентаризації потрібно створити комісію, визначити обсяг та строки проведення інвентаризації. Внаслідок інвентаризації варто чітко визначити стан об’єктів, які постраждали внаслідок бойових дій, а також можливість та економічну доцільність проведення відновлювальних робіт.

За результатами інвентаризації комісія оформлює інвентаризаційні описи, акти, відомість, протокол, а керівник на підставі цих документів приймає відповідне рішення чи то про списання об’єктів, чи то про проведення ремонту, чи то про консервацію об’єкта.

Відтак, діяти потрібно комплексно, адже для правомірного списання зруйнованого майна варто сформувати ґрунтовну доказову базу та провести ще низку заходів, а саме:

 1. Звернутися до ДСНС з метою офіційного підтвердження факту пожежі або руйнування об’єкту.
 2. Звернутися до правоохоронних органів з метою фіксації кримінального правопорушення та факту знищення чи пошкодження майна.
 3. Звернутися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з метою проведення обстеження та складання актів про пошкодження майна.
 4.  Самостійно здійснити всі можливі заходи щодо фіксації факту пошкодження майна (фото- та відеофіксація, показання свідків).
 5. Провести експертизу та отримати оцінку пошкодженого чи зруйнованого майна.
 6. Отримати сертифікат ТПП про форс-мажорні обставини. Як зазначають у своїх роз’ясненнях податківці, форс-мажорні обставини, до яких належить і збройна агресія росії, повинні затверджуватися відповідним сертифікатом, який видається ТПП. Це досить дискусійне питання, однак, з метою уникнення подальших спорів з податковою, рекомендуємо отримати такий сертифікат.
 7. Отримати судове рішення, яким остаточно зафіксувати факт знищення майна внаслідок війни та зафіксувати розмір збитків. Рішення суду матиме вищу юридичну силу, ніж усі вище перелічені способи фіксації завданих збитків. 

Останнім кроком є відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку та списання знищених активів на підставі сформованої доказової бази.

При списанні втрачених запасів слід дотримуватись Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. №2.

Податковий облік зруйнованого та пошкодженого майна на окупованій території

Варто зауважити, що питання обліку майна, яке перебуває на окупованій території, не є новим, адже війна в Україні розпочалась ще у 2014 році.

Так, у своїх роз’ясненнях податківці посилаються на п. 8 Положень про інвентаризацію активів та зобов’язань від 02.09.2014 №879. У цьому пункті закріплено, що підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованій території, проводять інвентаризацію у випадках, обов’язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал цих підприємств.

Провести інвентаризацію слід станом на 1 число місяця, який йде за місяцем, в якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.

Аналогічну позицію висвітлює у своїх роз’ясненнях і Міністерство фінансів України (лист від 10.10.2022 р. №41010-06-62/23254) та підкреслює, що райони проведення воєнних (бойових) дій у період дії воєнного стану визначаються відповідно до законодавства.

Нагадаю, що у грудні 2022 року Уряд прийняв постанову №1364, якою визначено механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Актуальний перелік затверджений наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року №309.

Читайте також: Український бізнес назвав головні проблеми у відносинах із владою

Можливі ПДВ-наслідки

У першу чергу варто звернутись до п. 189.9 ст. 189 ПКУ. Так, за загальним правилом, якщо основні засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, то така ліквідація в цілях оподаткування рахується постачанням основних засобів за звичайними цінами.

Однак є виняток з цього правила. Так, ПДВ при ліквідації основних засобів можна не нараховувати:

 • якщо основні засоби знищені чи зруйновані внаслідок дії обставин непереборної сили;
 • якщо основні засоби ліквідовуються без згоди платника податку, наприклад, при викраденні;
 • якщо основні засоби знищені, розібрані або перетворені в інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за своїм первісним призначенням.

Отже, з аналізу вказаної норми податкового законодавства, ліквідація основних засобів внаслідок форс-мажору (на підставі сертифікату ТПП про форс-мажор) є однією з трьох підстав ліквідації основних засобів без ПДВ наслідків.

У своєму листі від 05.05.2022 р. №3781/7/99-00-04-01-03-07, податкові органи розглядають можливу ліквідацію майна через воєнні дії саме на підставі дії форс-мажору з обов’язковим підтвердженням таких обставин сертифікатом ТПП.

У будь-якому випадку, необхідно належним чином документально оформити списання основних засобів, знищених чи пошкоджених у результаті війни з метою ненарахування ПДВ.

Судова практика

Розуміння логіки податкових органів під час здійснення перевірок щодо списання зруйнованого майна неможливе без аналізу судової практики з аналогічних справ. Наявна судова практика стосується списання майна, зруйнованого на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції (АТО). Так, суди неодноразово вказували на те, що списання основних засобів можливе лише після інвентаризації.

Списання можливе лише після інвентаризації 

Дніпропетровський окружний адміністративний суд в рішенні від 04 квітня 2022 року у справі №160/24540/21 вказав на те, що списання можливе лише після проведення інвентаризації, адже саме така позиція викладена в офіційних листах Міністерства фінансів України.

Листом Мінфіну від 19.01.2015 року №31-11420-08-10/1373 визначено, що активи, зруйновані або пошкоджені в зоні АТО, можна списати лише після того, як до них буде отримано фізичний доступ, проведено інвентаризацію та створено комісію для відновлення втрачених облікових документів.

Схожа позиція зазначена також і в листі Мінфіну від 10.10.2022 р. №41010-06-62/23254.

Також окружний адміністративний суд вказує на те, що лише факту втрати можливості доступу до активу, який означає втрату контролю над активом, замало для того, щоб списати актив з балансу. Для списання слід дотримуватися ще й формальних вимог, що стає можливим хіба що після повного звільнення території, на якій перебуває актив, та відновлення на цій території конституційного ладу.

Зазначені підприємства зобов’язані провести інвентаризацію станом на 1 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.
У цьому випадку такими перешкодами є перебування придбаних товарів на тимчасово непідконтрольній Україні території.

Висновок ліквідаційної комісії допоможе списати основні засоби 

Сумський окружний адміністративний суд в рішенні від 05 квітня 2019 р. у справі №480/4675/18 зазначає, що акти на списання основних засобів, що складені та підписані ліквідаційною комісією, яка створена на підставі відповідних наказів компанії, є належним підтвердженням ліквідації відповідних основних засобів, неможливості їх подальшого використання за первісним призначенням, та, відповідно, є достатньою підставою для ненарахування зобов’язань із ПДВ за п. 189.9 ПКУ.

Однак податкова наполягала, що кожну з операції із самостійної ліквідації (списання) основних засобів позивач повинен був відобразити у податковому обліку як операції із постачання основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

Суд резюмував, що висновки відповідача щодо донарахування ПДВ та штрафних санкцій за операціями із ліквідації позивачем основних засобів є необґрунтованими.

Створення спеціальної комісії допоможе довести непридатність майна для використання 

Дніпропетровський окружний адміністративний суд в постанові від 05 жовтня 2017 р. у  справа №804/3882/17 вказує на необхідність створення спеціальної комісії.

Так, для визначення непридатності основних засобів до використання, можливості їх використання іншими підприємствами, організаціями та установами, неефективності або недоцільності їх поліпшення (ремонту, модернізації тощо) та оформлення відповідних первинних документів керівником підприємства створюється постійно діюча комісія.

Така комісія:

 • здійснює безпосередній огляд об’єкта, що підлягає списанню;
 • установлює причини невідповідності критеріям активу;
 • визначає можливість продажу (передачі) об’єкта іншим підприємствам, організаціям та установам або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути отримані при демонтажі, розбиранні (ліквідації) основних засобів, установлює їх кількість і вартість;
 •  складає і підписує акти на списання основних засобів.

При цьому такі акти необхідно відображати в бухгалтерському обліку.

Суд вказує, що складені комісією акти на списання основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку після їх затвердження (погодження) посадовою особою (керівним органом), уповноваженою згідно із законодавством (статутом підприємства) приймати рішення щодо розпорядження (відчуження, ліквідації) об’єктів основних засобів.

Документами, що підтверджують знищення, розібрання або перетворення основних засобів, є висновки відповідної експертної комісії щодо неможливості використання в майбутньому цих засобів за первісним призначенням та акти на їх списання відповідної форми.

Наявність відповідних документів на майно значно полегшить проведення процедури списання 

Як ми бачимо, податкові органи та суди ретельно перевіряють документальне оформлення та обґрунтованість списання основних засобів. Саме тому рекомендується ґрунтовно підходити до повноцінної фіксації та документального оформлення списання зруйнованого або пошкодженого в результаті війни майна з метою упередження спорів з податківцями щодо нарахування ПДВ.

Запрошуємо на комплексний онлайн-курс з юридичного супроводу бізнесу під час війни “ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО 4.0”. Переходьте за посиланням та реєструйтесь на курс, адже за реєстрацію ми даруємо ВІДЕОЗАПИС ЕФІРУ “ОБШУКИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ЧОГО ЧЕКАТИ АДВОКАТАМ ТА ЇХ КЛІЄНТАМ?” від Дениса Овчарова!

 РЕЄСТРАЦІЯ

 

 

Pin It on Pinterest