fbpx

В юридичному співтоваристві вже багато років точиться дискусія щодо того, чим у реальності є товариство з обмеженою відповідальністю – об’єднанням учасників чи капіталу? І це, у свою чергу, викликає складнощі з правовим регулюванням відносин, пов’язаних з визначенням долі корпоративних прав у ТОВ після смерті одного з учасників.

Що таке ТОВ за своєю суттю?

З одного боку, ТОВ – це, безумовно, об’єднання капіталу, але на відміну від тих же акціонерних товариств у товариствах з обмеженою відповідальністю особливу роль відіграють їх засновники та учасники. Тому з іншого боку, ТОВ – це завжди об’єднання кількох партнерів, які будують відносини і бізнес на довірі один до одного, загальних інтересах і цілях. І цей принцип працює як для зовсім маленьких фірм, так і для великих корпорацій.

У результаті ми приходимо до того, що ТОВ є певним комбінованим варіантом. А це означає, що в разі смерті одного з учасників товариства просто передати спадкоємцям пакет акцій, як в АТ, уже

Просто уявіть собі, що сьогодні ви об’єднали свої гроші, сили, енергію з одним партнером, у результаті чого збудували успішний бізнес. А завтра на його місце прийде зовсім інша людина – чоловік, дружина, хтось із батьків або дітей. І далеко не факт, що цей новий учасник зможе стати повноцінною заміною того, із ким ви починали спільну справу.

Таким чином, стає зрозумілим, чому питання успадкування корпоративних прав у ТОВ є настільки актуальними і животрепетними. І український законодавець уже не раз намагався врегулювати всі спірні моменти.

spadkove_pravo

Короткий екскурс в історію законодавства про спадкування частки в ТОВ

Спочатку спадкові правовідносини в цій сфері регулювалися ЗУ «Про господарські товариства»*, де в частині 1 статті 55 говорилося про те, що в разі смерті одного з учасників товариства:

 • спадкоємці отримують переважне право вступити до ТОВ;
 • діючі учасники ТОВ мають право прийняти спадкоємців у свої ряди або відмовити їм;
 • у разі відмови учасники ТОВ зобов’язані надати спадкоємцям належну їм частину майна товариства в грошовій або натуральній формі.

Також дані правовідносини регулювалися статтею 145 Цивільного кодексу України*, де було зазначено, що спадкоємці мали право отримати частину спадкодавця в статутному капіталі ТОВ у разі, якщо в статуті ТОВ не передбачена можливість такого переходу тільки при наявності згоди інших учасників ТОВ.

Таким чином, учасники ТОВ були захищені від можливих проблем, пов’язаних з переходом частки в ТОВ до третіх осіб. Але, з іншого боку, спадкоємці фактично були обмежені у своєму праві вступити у спадок на корпоративні права в ТОВ. Оскільки можливість реалізувати це право залежала від волі інших учасників.

Урегулювати цю колізію повинен був ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі пропонуємо називати його просто Закон про ТОВ). І при підготовці законопроекту до першого читання автори запропонували наступне:

 • у разі якщо частка, що успадковується, у статутному капіталі перевищує 50%, спадкоємці можуть вступити до товариства тільки за умови одноголосної згоди з боку інших учасників ТОВ;
 • у разі якщо частка, що успадковується, у статутному капіталі становить 50% і більше, то спадкоємці могли вступити до товариства і без згоди інших учасників ТОВ;
 • учасники в статуті ТОВ могли передбачити інші правила врегулювання переходу корпоративних прав у порядку спадкування (для часток у 50% і більше).
 • Унаслідок дискусії, що розгорілася в юридичному співтоваристві, дана норма була доопрацьована і до другого читання подана в такому варіанті:

 • за загальним правилом після смерті учасника його частка в корпоративних правах переходить до спадкоємців;
 • учасники можуть передбачити в статуті необхідність отримання спадкоємцями згоди на вступ до товариства;
 • при наявності зазначеного вище застереження в статуті всі рішення, що стосуються питань успадкування, повинні прийматися одноголосно усіма учасниками;
 • учасники мають право порушити питання про виключення з числа учасників спадкоємців і про виплату їм компенсації їх частки, якщо протягом 1 року після смерті спадкодавця ніхто із спадкоємців не пред’явить свої права на вступ до ТОВ.

Але ці норми так і залишилися лише у вигляді проекту, оскільки безпосередньо перед їх розглядом у парламенті ЗМІ вкинули інформацію, що нібито дані норми спрямовані виключно на те, аби вивести з гри ряд учасників великої бізнес-групи.

Що ж сьогодні говорить закон?

Після багаторазових доопрацювань, нарешті, з’явився Закон про ТОВ, де на сьогоднішній день у статтях 23 і 24 закріплено наступне.

 • Після смерті учасника ТОВ його частина в корпоративних правах переходить до спадкоємців, і згоди інших учасників ТОВ на це не потрібно.
 • Якщо частка, що успадковується, становить менше 50% і за умови, що протягом 1 року після закінчення терміну, передбаченого для вступу в спадщину, спадкоємці не виявлять бажання вступити до ТОВ, інші учасники товариства** можуть виключити спадкоємців з товариства.
 • Якщо частка, що успадковується, становить 50% і більше, інші учасники товариства** мають право самостійно прийняти рішення про ліквідацію ТОВ.
 • У разі виключення зі складу учасників ТОВ спадкоємці мають право отримати компенсацію своєї частки, розмір якої розраховується пропорційно відповідно до ринкової вартості часток усіх учасників.

На практиці всі ці норми означають, що спадкоємці отримали право самостійно, без згоди інших учасників ТОВ, зареєструвати у державного реєстратора свій вступ до ТОВ. Решта учасників товариства вплинути на цей ніяк не може, і все, що їм залишається, це просто стежити за змінами даних в Єдиному держреєстрі.

Як уникнути проблем із спадкуванням корпоративних прав?

З огляду на вимоги поточного законодавства, експерти рекомендують ще на етапі створення ТОВ зробити наступне.

 1. Закріпити в статуті ТОВ докладний алгоритм дій на випадок спадкування корпоративних прав.
 2. Скласти заповіт кожному з учасників, де чітко вказати виконавця такого заповіту.
 3. Закріпити в статуті право виконавця заповіту на повноцінну участь в управлінні корпоративними правами в період оформлення спадщини.
 4. Укласти корпоративний договір, де прописати, хто і як буде керувати товариством під час оформлення спадщини, а також яким чином буде проводитися оцінка вартості корпоративних прав у разі смерті одного з учасників на дату вступу в свої права спадкоємцями.

*Ці норми на сьогоднішній день втратили свою силу.

**Рішення учасниками ТОВ приймається без урахування голосів спадкоємця корпоративних прав.

Читайте також: Податкова амністія: чи варто скористатися?

Pin It on Pinterest