fbpx
Академия Консалтингового Бизнеса (BCA)

ОНЛАЙН КУРС З ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДУ ЗЕД

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД 2.0

Старт курсу:

19 червня  2023р.

Тривалість:

2 місяці

Формат участі:

online + відеозаписи

По закінченню:

електронний сертифікат
 

Чому варто
взяти участь в курсі?

Актуальність теми

Зовнішньоекономічна діяльність – найбільш динамічна галузь права в Україні, залежить не тільки від загальносвітових тенденцій, а й від соціально-політичних обставин в країні. Тому треба не тільки знати про зміни, але і впровадити їх в господарську діяльність компанії, мінімізувавши ризики

Що це?

ЗЕД – це така сфера господарської діяльності, у якій відбуваються процеси міжнародної кооперації, імпорту, експорту товарів або послуг, велике значення надається виходу підприємств на зовнішні ринки та пристосування до конкуренції там.

 

ЦЕЙ КУРС БУДЕ КОРИСНИЙ:

Керівники підприємств/керівники структурних підрозділів (логістичні, міжнародні, експортно-імпортні компанії)

Корпоративним юристам/Адвокати в сфері ЗЕД

Юристи/адвокати бажаючі змінити спеціалізацію або покращити/актуалізувати знання в сфері ЗЕД

 

ПРОГРАМА КУРСУ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД

Модуль 1:

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД
Зовнішньоекономічна діяльність як об’єкт правового регулювання

 • Міжнародно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
 • Акредитація на митниці для ЗЕД
 • Ліцензування ЗЕД діяльності

Запровадження правил КІК

 • Мінімізація КІК-ризиків
 • Відкриття підприємств в ЄС як форма ЗЕД
 • Вибір європейської юрисдикції. Стандарти корпорацій в ЄС. Звітність та перевірки

ЗЕД і відповідальність

 • Правова, адміністративна та кримінальна відповідальності
 • Типічні помилки при здійсненні ЗЕД 
 • Штрафні санкції в податках, в валютному законодавстві, в митному законодавстві та рекомендації, як їх уникнути
Зовнішньоекономічна діяльність як об’єкт правового регулювання

 • Міжнародно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
 • Акредитація на митниці для ЗЕД
 • Ліцензування ЗЕД діяльності

Запровадження правил КІК

 • Мінімізація КІК-ризиків
 • Відкриття підприємств в ЄС як форма ЗЕД
 • Вибір європейської юрисдикції. Стандарти корпорацій в ЄС. Звітність та перевірки

ЗЕД і відповідальність

 • Правова, адміністративна та кримінальна відповідальності
 • Типічні помилки при здійсненні ЗЕД 
 • Штрафні санкції в податках, в валютному законодавстві, в митному законодавстві та рекомендації, як їх уникнути

 

Модуль 2:

ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРАКТ

Структура і зміст зовнішньоекономічного контракту. Валютне регулювання і валютний контроль у зовнішньоекономічній діяльності

  • Особливості зовнішньоекономічного контракту. Форми, умови, порядок укладання контрактів та розрахунку по контрактах
  • Валютне регулювання і валютний контроль у зовнішньоекономічній діяльності
  • Особливості роботи з контрагентами з різних країн
  • Особливості укладання контрактів з метою мінімізації ризиків для бізнесу: умови поставки – вплив на митні процедури, документальне оформлення; ціна товару – вплив положень контракту на запит документів митними органами; розділи форс мажор, санкції та рекламації
  • Форс – мажор в ЗЕД
  • Особливості дострокового розірвання ЗЕД-контрактів
Структура і зміст зовнішньоекономічного контракту. Валютне регулювання і валютний контроль у зовнішньоекономічній діяльності

 • Особливості зовнішньоекономічного контракту. Форми, умови, порядок укладання контрактів та розрахунку по контрактах
 • Валютне регулювання і валютний контроль у зовнішньоекономічній діяльності
 • Особливості роботи з контрагентами з різних країн
 • Особливості укладання контрактів з метою мінімізації ризиків для бізнесу: умови поставки – вплив на митні процедури, документальне оформлення; ціна товару – вплив положень контракту на запит документів митними органами; розділи форс мажор, санкції та рекламації
 • Форс – мажор в ЗЕД
 • Особливості дострокового розірвання ЗЕД-контрактів

 

Модуль 3:

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ ЗЕД

Міжнародна купівля-продаж товарів і бартерні контракти

 • Міжнародна купівля-продаж товарів як об’єкт регулювання Віденської конвенції ООН Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів
 • Місце поставки, перехід права власності і ризиків, строки виконання зобов’язань за договором міжнародної купівлі продажу товарів
 • Засоби забезпечення виконання зобов’язань сторін за договором. Збитки та відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору міжнародної купівлі продажу товарів
 • Позовна давність у міжнародній купівлі-продажу товарів
 • Поняття бартерних контрактів, їх елементи та особливості як самостійного типу міжнародних комерційних контрактів

  Міжнародна купівля-продаж товарів і бартерні контракти

  • Міжнародна купівля-продаж товарів як об’єкт регулювання Віденської конвенції ООН Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів
  • Місце поставки, перехід права власності і ризиків, строки виконання зобов’язань за договором міжнародної купівлі продажу товарів
  • Засоби забезпечення виконання зобов’язань сторін за договором. Збитки та відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору міжнародної купівлі продажу товарів
  • Позовна давність у міжнародній купівлі-продажу товарів
  • Поняття бартерних контрактів, їх елементи та особливості як самостійного типу міжнародних комерційних контрактів

    

   Модуль 4:

   ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ

   Правові основи валютного регулювання та валютного контролю при здійсненні ЗЕД

   • Валютний контроль та фінмоніторинг у розрахунках у ЗЕД.
   • Граничні терміни здійснення розрахунків в іноземній валюті. 
   • Форми здійснення розрахунків у ЗЕД
   • Банківський переказ (у т.ч. SWIFT, IBAN). Розрахунки з використанням електронних засобів. Розрахунки з використанням криптовалюти. Документарні форми розрахунків (акредитиви, інкасо, векселі, чеки та ін.)
   • Упорядкування, укладання та виконання договорів при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності, пов’язаної з проведенням валютних операцій.Особливості документального оформлення валютних операцій.
   •  Нововведення в сфері валютного регулювання в Україні.
   • Відповідальність за порушення валютного законодавства

   Правові основи валютного регулювання та валютного контролю при здійсненні ЗЕД

   • Валютний контроль та фінмоніторинг у розрахунках у ЗЕД.
   • Граничні терміни здійснення розрахунків в іноземній валюті. 
   • Форми здійснення розрахунків у ЗЕД
   • Банківський переказ (у т.ч. SWIFT, IBAN). Розрахунки з використанням електронних засобів. Розрахунки з використанням криптовалюти. Документарні форми розрахунків (акредитиви, інкасо, векселі, чеки та ін.)
   • Упорядкування, укладання та виконання договорів при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності, пов’язаної з проведенням валютних операцій.Особливості документального оформлення валютних операцій.
   •  Нововведення в сфері валютного регулювання в Україні.
   • Відповідальність за порушення валютного законодавства

   Модуль 5:

   ПОДАТКИ У ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
   Особливості оподаткування в ЗЕД

   • Особливості оподаткування експортних операцій
   • Особливості оподаткування імпортних операцій
   • Особливості оподаткування бартерних операцій 
   • Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

   Трансфертне оподаткування

   • Національні та міжнародні засади трансфертного ціноутворення 
   • Ідентифікація контрольованих операцій та пов’язаних осіб для цілей ТЦ
   • Методи трансфертного ціноутворення
   • Податковий контроль за ТЦ 
   • Практика податкових перевірок та судових спорів

   Податкові ризики при укладенні зовнішньоекономічних контрактів

   • Визначення податкових ризиків 
   • Облік податкових ризиків і наслідків при визначенні істотних та інших умов договору
   • Податкові наслідки і ризики укладення певних видів угод
   • Стратегії мінімізації оподаткування
   Особливості оподаткування в ЗЕД

   • Особливості оподаткування експортних операцій
   • Особливості оподаткування імпортних операцій
   • Особливості оподаткування бартерних операцій 
   • Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

   Трансфертне оподаткування

   • Національні та міжнародні засади трансфертного ціноутворення 
   • Ідентифікація контрольованих операцій та пов’язаних осіб для цілей ТЦ
   • Методи трансфертного ціноутворення
   • Податковий контроль за ТЦ 
   • Практика податкових перевірок та судових спорів

   Податкові ризики при укладенні зовнішньоекономічних контрактів

   • Визначення податкових ризиків 
   • Облік податкових ризиків і наслідків при визначенні істотних та інших умов договору
   • Податкові наслідки і ризики укладення певних видів угод
   • Стратегії мінімізації оподаткування

   Модуль 6:

   ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНІ СПОРИ

   Практичний аспект роботи із зовнішньоекономічними спорами: міжнародний комерційний арбітраж 

   • Міжнародний комерційний арбітраж як форма вирішення зовнішньоекономічних суперечок
   • Як правильно оцінити арбітрабельність суперечки
   • Аналіз регламентів та практичні поради щодо роботи з провідними та регіональними арбітражними інституціями
   • Огляд міжнародної судової практики та вирішення ситуативних кейсів

   Заходи торговельного захисту

   • Особливості застосування антидемпінгових заходів
   • Особливості застосування спеціальних заходів
   • Особливості застосування компенсаційних заходів

   Арбітражна угода

   Практичний аспект роботи із зовнішньоекономічними спорами: міжнародний комерційний арбітраж 

   • Міжнародний комерційний арбітраж як форма вирішення зовнішньоекономічних суперечок
   • Як правильно оцінити арбітрабельність суперечки
   • Аналіз регламентів та практичні поради щодо роботи з провідними та регіональними арбітражними інституціями
   • Огляд міжнародної судової практики та вирішення ситуативних кейсів

   Заходи торговельного захисту

   • Особливості застосування антидемпінгових заходів
   • Особливості застосування спеціальних заходів
   • Особливості застосування компенсаційних заходів

   Арбітражна угода

   Модуль 7:

   ПРАКТИКУМ

    

   ЛЕКТОРИ КУРСУ:

   Марина Томаш

   Марина Томаш

   Експерт з питань оподаткування і бухгалтерського обліку, CEO «Tomash Consulting»

   Артем Середа

   Артем Середа

   Провідний експерт з податкового права компанії «allTax»

   Мануел Айрапетов

   Мануел Айрапетов

   Адвокат, керуючий партнер “Айрапетов і Партнери”

   Юлія Івасютин

   Юлія Івасютин

   Адвокат, керівник відділу міжнародного права Міжнародної консалтингової групи «ICG»

   Галина Смишляєва

   Галина Смишляєва

   Група компаній «AUDIT – INVEST»

   Євгенія Абросимова

   Євгенія Абросимова

   Партнер по трансфертному ціноутворенню Групи компаній «AUDIT – INVEST», сертифікований аудитор, Директор Київського філіалу компанії «AUDIT – INVEST»

   Анжела Махінова

   Анжела Махінова

   партнер АО "Саєнко Харєнко" «Юрист року» в області торгового права згідно з Best Lawyers in Ukraine 2022

   Нікіта Куніцин

   Нікіта Куніцин

   юрист, Armadum Lawyers

   Євген Боярський

   Євген Боярський

   Cтарший юрист практик міжнародного арбітражу, судових спорів та міжнародної торгівлі AGA Partners

   Олександр Мельник

   Радник, керівник практики корпоративного права та M&A, адвокат Юридичної компанії GOLAW

   Артем Середа

   Провідний експерт з податкового права компанії «allTax»

   Юлія Івасютин

   Адвокат, керівник відділу міжнародного права Міжнародної консалтингової групи «ICG»

   Микола Подолін

   Провідний юрист в “Пума Україна”

   Євгенія Абросимова

   Партнер по трансфертному ціноутворенню Групи компаній «AUDIT – INVEST», сертифікований аудитор, директор Київського філіалу компанії «AUDIT – INVEST»

   Мануел Айрапетов

   Юрист-міжнародник

   Подарунок за реєстрацію _______

   Реєструйтеся прямо зараз та отримайте ПОДАРУНОК!

   ВІДЕОЗАПИС КУРСУ "МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ"

   Так-так! Вам не здалося! Реєструйтесь зараз і забирайте цілий курс у подарунок!

    

   ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО
   КУРС “ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД” ?

   • Курс організовано в онлайн-форматі з серії лекцій (вебінарів) загальною тривалістю 26 годин, що проводитимуться у вечірній час (з 19.00 по 21.00 за київським часом) по вт та чт .
   • В онлайн-навчанні з офісу чи з дому можуть взяти участь слухачі з будь-якого куточку України чи світу.
   • За результатами курсу учасник отримує електронний сертифікат, що підтверджує його проходження.
   • Учасники онлайн-навчання мають можливість ставити питання спікерам безпосередньо під час вебінару в формі онлайн-чату.
   • Відсутність світла, звязку – не перешкода, передвитись лекцію можно буде в будь-який інший час, як і задати питання лектору
   • Приклади документів
   • Контроль знань
   • Єдиний курс – де можно отримати комплексі знання в сфері правового регулювання ЗЕД діяльності
   • Команда лекторів – практикуючі юристи/адвокати з великим досвідом та визнанням
    

   Формат проходження курсу “ПОДАТКОВЕ ПРАВО”

   УЧАСТЬ ОНЛАЙН

   Для всіх учасників ми передбачили онлайн-участь з можливістю ставити питання в чаті під час лекції

   ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

   Ми надаємо систему навчання з доступом до особистого кабінету та матеріалів кожного модулю

   ЗАПИС ВСІХ МОДУЛІВ

   Кожен учасник отримає запис всіх модулів курсу з презентаціями спікерів в своєму особистому кабінеті

   ЗАКРИТА СПІЛЬНОТА

   Кожен учасник може поставити питання і вирішити його колективно разом з колегами юристами в закритому чаті Telegram

    ЧОМУ ЗАРАЗ?:

   • Сьогодні, коли правила роботи з валютою та операціями імпорту-експорту товарів постійно змінюються, українським підприємствам важливо володіти актуальною інформацією для безперебійного ведення бізнесу, і не тільки.
   • Вдень 24 лютого НБУ видав екстрену Постанову №18, що і наразі регулює валютний ринок та процеси імпорту/експорту в умовах військового часу. Станом на жовтень ця Постанова зазнала порядку 30-ти змін
   • За часів війни в України, законодавство що регулює ЗЕД зазнало багатьох змін: валютне регулювання, митне регулювання, підходи до подання звітності
   • від ЗЕД залежить багато аспектів нашого життя, які ми можемо не помічати, але від цього вони не зникають. До них належить: постачання харчових продуктів, речей першої необхідності, техніки, електроніки, ліків, побутової хімії тощо.
   • Через військові дії внутрішній ринок не дає минулих результатів, необхідно шукати шляхи нових кооперацій та збуту та навпаки через закриття багатьох виробництв та компаній істотно відчувається нестача товарів, що відкриває шляхи до імпорту.
    Засновник Business consulting academy, організатор курсу _______

    ​​Олексій Кравченко

    «Якщо навчання виводить вас на новий рівень кваліфікації, якщо ви отримуєте гарантії того, що знання застосовані на практиці в реаліях сьогоднішнього ринку, не зволікайте і докладіть зусиль для того, щоб удосконалюватися».

     

    ЩО ОТРИМАЮТЬ УЧАСНИКИ КУРСУ ЗЕД

    • зможуть оцінювати можливі ризики при здійсненні ЗЕД діяльності
    • зможуть більш раціонально у відповідності до реалій сьогодення, визначити умови  ЗЕД договору, включаючи умови договору, які допоможуть уникнути додаткових витрат, щоб наприклад, не вийшло, що адміністративні витрати (супроводження справи, судові витрати) перевищують ціну позову (а це правильний підхід до визначення форс-мажору (на приклад для  отримання сертифікату в ТПП України потрібно, як мінімум, сплатити внесок, розмір якого для відносин у ЗЕД-контрактах становить приблизно 15 тисяч гривень, і, як максимум, надати документи, що підтверджують неможливість виконання договору), вибору підсудності, встановлення відповідальності тощо 
    • ознайомляться з правилами застосування інкотермс у зовнішньоекономічній діяльності та особливостями, що виникають під час війни в Україні
    • зрозуміють особливості трансфертного ціноутворення та здійснення валютного регулювання
    • дізнаються особливості здійснення міжнародного арбітражу  та заходи торговельного захисту
    • зможуть змінити свою спеціалізацію та вийти на міжнародний ринок
    • підвищити рівень доходу

    КУПУЙ КУРС У РОЗСТРОЧКУ!

    Тепер придбати курс стало ще простіше завдяки покупці частинами від monobank! Заповнюйте форму, щоб дізнатися деталі.

    БОНУС ДЛЯ НАЙРІШУЧИХ

    ПРИ ОПЛАТІ КУРСУ ПРОТЯГОМ ДНЯ, ОТРИМАЙТЕ ВІД НАС ПОДАРУНОК:

    • Доступ до відеозапису курсу “Міграційне право” або “Релокація бізнесу до Польщі” на вибір!

    ВАРТІСТЬ _______

    ПОСЛУГ В СФЕРІ ЗЕД ЮРИСТІВ/АДВОКАТІВ:

    • Складання ЗЕД-контракту: від 7 000 грн
    • Консультація для юридичних осіб на 25-40% дорожче ніж консультація фізичних осіб
    FAQ _______

    Відповіді на
    найчастіші питання:

    Який формат занять?
    За загальним правилом, всі заняття проходять онлайн, в прямому ефірі 2 рази на тиждень. У випадку змін учасники повідомляються про це завчасно в чаті курсу в Telegram. Посилання на лекції надсилається на електронну пошту учасника та в чат курсу в Telegram.
    На який строк мені надається доступ до особистого кабінету?
    За всіма учасниками зберігається безстрокове право доступу до особистого кабінету та всіх матеріалів курсу.
    Які технічні особливості для прослуховування курсу?
    Брати участь у вебінарі можна як з комп’ютера/ноутбука, так і з телефону. Обов’язковим є лише використання браузеру Google Chrome. Також, вам потрібен стабільний, безперервний інтернет зв’язок.
    Чи передбачений відеозапис вебінару?
    Так, в особистому кабінеті у вас будуть всі записи вебінарів з презентаціями спікерів. Ви можете подивитися як ті лекції, які ви пропустили, так і ті, на яких були присутні, але хотіли б переглянути знов.
    Чи передбачена можливість ставити питання спікерам?
    Учасники можуть ставити питання спікерам під час лекції шляхом використання чату вебінарної кімнати.
    Чи можу я ділитись посиланнями на лекції, матеріалами курсу чи доступом до особистого кабінету з третіми особами?
    Повідомлення, записи лекцій, посилання на онлайн-трансляції, всі матеріали курсу ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ передавати третім особам. Так як це є інтелектуальною власністю. За недотримання цього Правила учасника виключають з курсу без права відновлення, кошти сплачені за курс, в такому випадку, поверненню не підлягають.

    Pin It on Pinterest