fbpx
Сьогодні розберемо з вами топ-питань щодо звернень в ЄСПЛ.

В ЯКИХ ВИПАДКАХ МОЖНА ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ?

До Європейського Суду Ви можете звернутися із заявою, якщо вважаєте, що Ви особисто і безпосередньо стали потерпілим від порушення прав і свобод гарантій, зазначених у Конвенції або в Протоколах до неї. Заява має стосуватись лише порушень, допущених однією з держав, на які поширюється дія Конвенції.

Які права захищені Конвенцією та Протоколами до неї?

Конвенція захищає зокрема такі права:

 • право на життя;
 • право на справедливий судовий розгляд справ, пов’язаних із цивільною та кримінальною проблематикою;
 • право на повагу до приватного і сімейного життя;
 • право на свободу вираження поглядів ;
 • право на свободу думки, совісті та віросповідання;
 • право на ефективний засіб правового захисту;
 • право на володіння своїм майном;
 • право голосу та право бути кандидатом на виборах

Що заборонено Конвенцією та Протоколами до неї?

Конвенція забороняє, зокрема:

 • катування, нелюдське чи принизливе для людської гідності

поводження або покарання;

 • свавільне та неправомірне позбавлення волі;
 • дискримінацію у користуванні правами та свободами,

викладеними у Конвенції;

 • вислання державою своїх громадян чи заборону їм повернутися на її територію;
 • смертну кару;
 • колективне вислання іноземців.

 

ЯКИХ УМОВ Я ПОВИНЕН ДОТРИМАТИСЯ ПРИ ПОДАННІ ЗАЯВИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ?

Які умови стосуються мене особисто?

Вам не обов’язково бути громадянином однієї з держав, які ратифікували Конвенцію. Порушення прав, на яке ви скаржитеся, повинно бути вчиненим однією з таких держав в межах її «юрисдикції», що, зазвичай, означає в межах її території.

Ви можете бути фізичною або юридичною особою, як-то, наприклад, компанією або об’єднанням.

Ви можете скаржитися лише на ті порушення прав, які були допущені безпосередньо та особисто щодо Вас. 

Ви не можете оскаржувати загалом закон чи заходи, наприклад, якщо ви вважаєте, що вони були несправедливими. 

Ви не можете скаржитися від імені інших осіб, (за винятком тих випадків, коли ці особи чітко визначені та Ви є їхнім офіційним представником).

Чи існують будь-які процедури на рівні національного судочинства, які необхідно попередньо пройти?

Так. Ви мали використати всі засоби правового захисту в державі, якої стосується заява, які могли б виправити ситуацію, про яку Ви скаржитеся (часто такими засобами правового захисту є звернення до відповідного суду з подальшим апеляційним оскарженням або навіть оскарженням до вищого суду, такого як Верховний Суд або Конституційний Суд, якщо такі процедури оскарження існують);

Самого лише використання цих засобів захисту недостатньо. Необхідно, щоб при їх використанні, Ви дійсно виклали Ваші скарги (тобто виклали суть порушень Конвенції, про які Ви заявляєте).

Ви маєте лише чотири місяці від дати прийняття остаточного рішення на національному рівні (зазвичай, це рішення найвищої судової інстанції), впродовж яких Ви можете подати заяву до Європейського Суду. Після закінчення цього строку Вашу заяву не може бути прийнято до розгляду Судом.

Проти кого можна подати заяву до Європейського Суду?

Проти однієї чи декількох держав, на які поширюється дія Конвенції і котра/котрі, на Вашу думку (своєю дією або діями чи бездіяльністю, що стосувались безпосередньо Вас), порушили Конвенцію з прав людини. Скарги мають стосуватися дій або бездіяльності одного або декількох органів влади держави, якої стосується заява (наприклад, судового або адміністративного органу). Суд не може розглядати заяви проти приватних осіб або приватних організацій, таких як господарські товариства.

6 червня стартує міжнародний онлайн-курс “ЗАХИСТ В ЄСПЛ 2.0”, тому якщо Ви маєте бажання розібратись більше з процедурою звернення до ЄСПЛ, практикою ЄСПЛ та її застосуванням в Україні і отримати практичні навички зі складання заяв в ЄСПЛ для максимальних компенсацій в можливі короткі строки – запрошуємо прийняти участь!

Зареєструватись та дізнатись деталі щодо курсу- 

 РЕЄСТРАЦІЯ

 

 

Pin It on Pinterest