fbpx

З 5 серпня 2019 року всі банки України змінюють банківські рахунки клієнтів (як поточні, так і вкладні) за стандартом IBAN відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 р. № 162 «Про запровадження міжнародного банківського рахунку (IBAN) в Україні». Цей процес триватиме з 5 серпня 2019 року до 31 жовтня 2019 року (включно) та передбачає зміну номеру банківського рахунку згідно Національного стандарту України «Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні. (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010». Якщо до 5 серпня 2019 року номер банківського рахунку складався не більше ніж з 14 цифр, то після вказаної дати номер банківського рахунку буде складатися з 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку і номеру рахунку.

Зміна номеру банківського рахунку відбуватиметься виключно з ініціативи банку, що означає наступне: банк повідомить усіх клієнтів (як фізичних осіб, так і юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) про зміну рахунку способом, передбаченим відповідним договором банківського рахунку або договором банківського вкладу. Наприклад, банк може надіслати поштою листа, відправити інформаційне повідомлення в системі «Клієнт-Банк», надіслати СМС-повідомлення з новим номером рахунку. Крім того, обов’язок повідомити органи Державної фіскальної служби про зміну рахунку також покладено на банк.

В період з 05 серпня 2019 року по 31 жовтня 2019 року (включно) для здійснення платежів можливо зазначати як реквізити «старих» рахунків, так і реквізити рахунків згідно стандарту IBAN. Дані платежі будуть виконані банком та кошти відповідно будуть зараховані отримувачам в звичайному порядку. З 01 листопада 2019 року платежі будуть виконуватися банками лише в тому випадку, якщо зазначений номер рахунку отримувача згідно стандарту IBAN.

Незважаючи на те, що всі дії щодо зміни рахунків покладені на банк, клієнтам банків все ж таки необхідно буде вчинити певні дії.

TAX LAW

По-перше, отримавши повідомлення банку про зміну рахунку, як юридичним, так і фізичним особам необхідно повідомити своїх контрагентів про нові реквізити рахунку способом, передбаченим укладеним з контрагентом договором. Зокрема, можна надіслати відповідного листа, проте найкращим способом буде внесення змін до договору в частині зміни банківських реквізитів, що унеможливить ймовірність незарахування коштів на рахунок та надасть можливість застосовувати штрафні санкції у випадку неоплати або несвоєчасної оплати коштів контрагентом в судовому порядку. Варто зауважити, що згідно п.18.3 ст.18 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в України» та п.2.3. Гл. 2 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22, відповідальність за правильність заповнення реквізитів документу на переказ покладається на платника. У випадку, якщо реквізити рахунку будуть зазначені платником в документі на переказ невірно, банк поверне такий документ без виконання. Таким чином, для отримання юридичною та фізичною особою коштів від свого контрагента по договору з 01 листопада 2019 року відповідна особа повинна повідомити свого контрагента про нові банківські реквізити належним чином (наприклад, направивши листа з підтвердженням про його отримання іншою стороною).

По-друге, зміна номерів рахунків стосується також і рахунків, відкритих в Державній казначейській службі України, тобто це рахунки, на які перераховуються податки, збори та інші державні платежі. Відповідно юридичним та фізичним особам протягом вказаного періоду необхідно уточнити реквізити рахунків, на які сплачуються податки, єдиний соціальний внесок та інші будь-які платежі. В цьому випадку відповідальність за несплату податків та інших зборів внаслідок оплати їх на старі рахунки може бути покладена органами Державної фіскальної служби на платників-юридичних осіб та фізичних осіб та, як наслідок, можуть бути застосовані фінансові санкції до таких осіб згідно Податкового кодексу України.

Таким чином, юридичним та фізичним особам необхідно уважно віднестися до зміни реквізитів їх рахунків банком та вчинити вказані вище дії з метою уникнення фінансових збитків та застосування заходів відповідальності, передбачених чинним законодавством України, зокрема, за порушення податкового законодавства України.

Джерело: Legal Business Assistant

Читайте также: Что нужно юристу знать о бухгалтерии?

Pin It on Pinterest