fbpx

Після послаблення карантинних обмежень інспектори праці повертаються до інформаційних відвідувань роботодавців. Наразі головними темами таких відвідувань є недопущення використання незадекларованої праці та профілактика нещасних випадків з працівниками під час роботи. У першу чергу увага інспекторів праці концентрується на найбільш ризикованих для використання незадекларованої праці та травмонебезпечних сферах господарювання, таких як будівництво, сільське господарство, торгівля, організація харчування, тимчасове розміщення, АЗС. Причиною активізації дій державних органів щодо протидії незадекларованій праці можуть бути як недоотримання державою ЄСВ, так і реально збільшена кількість порушень трудового законодавства під час карантину.

Що відбувається зараз на ринку – розбирався Владислав Волинець, адвокат, керуючий партнер INPRAXI LAW.

Під час дії карантину багато роботодавців були змушені скоротити кількість працівників, перевести працівників на неповний робочий день, використовувати режим віддаленої роботи тощо. Можна передбачити, що інспектори будуть намагатись виявляти випадки, коли працівники документально звільнені, але фактично продовжують виконувати роботу без належного оформлення; коли фактичні трудові відносини існують, але оформлені за допомогою цивільно-правових договорів; коли працівники оформлені на неповний робочий день, але фактично працюють повний тощо. Крім того, інспектори перевірятимуть дотримання законодавства у разі скорочення заробітної плати працівників, переведення їх на іншу роботу, надання відпусток без збереження заробітної плати тощо.

Усі заходи державного нагляду (контролю) у сфері дотримання законодавства про працю, крім тих, предметом вивчення яких є виявлення незадекларованої праці, мають здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Відтепер інспектори праці проводитимуть планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) з усіх питань дотримання законодавства про працю, крім питань виявлення неоформлених працівників, з урахуванням усіх вимог щодо планування таких заходів, повідомлення суб’єктів господарювання про їх проведення, передбачених законом підстав їх ініціювання та проведення, використання виключно уніфікованих форм актів тощо. Це суттєво зменшує кількість підстав для проведення перевірок і можливості для зловживань з боку інспекторів та розширює права підприємців.

Перевірки з питань виявлення неоформлених трудових відносин відбуватимуться у формі інспекційних відвідувань. Вони є позаплановими та здійснюються без завчасного попередження. На практиці це означає, що інспектори праці під час проведення таких відвідувань мають право самостійно та в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, у яких використовують найману працю. Інспектор праці може повідомити об’єкта відвідування або уповноважену ним посадову особу про проведення інспекційного відвідування лише у разі, якщо таке повідомлення не зможе завдати шкоди інспекційному відвідуванню.

Corporate Lawyer

Окрім загальних підстав для проведення перевірок, інспекційні відвідування мають проводитися з питань виявлення неоформлених трудових відносин, якщо Держпраці отримала інформацію від ДФС та її територіальних органів про: 1) невідповідність кількості працівників обсягам виробництва (виконаним роботам, наданим послугам) за середніми показниками за відповідним видом економічної діяльності, 2) факти порушення законодавства про працю, виявлені під час виконання повноважень; від ПФУ та його територіальних органів про: 1) фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця понад рік, 2) роботодавців, у яких 30 і більше відсотків фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів.

Для проведення інспекційного відвідування інспектору необхідно пред’явити службове посвідчення та, на вимогу об’єкта відвідування, направлення на його проведення і зробити запис в журналі рестрації перевірок. Інспектор може залучати до проведення відвідування інші державні та правоохоронні органи, якщо, на його думку, є ознаки кримінального правопорушення.

За результатом інспектування оформлюється акт у двох примірниках та подається на підпис роботодавцю в останній день інспекційного відвідування. Іншим документом, який може бути складено за результатами перевірки, є припис на усунення порушень, який є обов’язковим до виконання у встановлений строк. Якщо предметом перевірки було виявлення неоформлених працівників, і дане порушення було встановлене інспектором, заходи примусу застосовуються одночасно із винесенням припису незалежно від факту усунення недоліків у майбутньому.

До юридичних осіб та фізосіб-підприємців, які використовують найману працю без оформлення трудових відносин, можуть застосовувати фінансову (ст. 265 Кодексу законів про працю) та адміністративну відповідальність (ст. 41 Кодексу про адміністративні правопорушення). Ці види відповідальності можуть застосовуватись одночасно.

Читайте також: Чи може директор і головний бухгалтер підписувати документи, перебуваючи у відпустці?

Pin It on Pinterest