fbpx

Страхові компанії вважаються одними з основних учасників ринку фінансових послуг, що обумовлює особливі вимоги, які до них ставляться, в тому числі  й в корпоративній сфері. 

В даній статті розберемося, в чому виявляються такі особливості.

По-перше, страхові компанії можуть бути створені лише у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю.

По-друге, не дивлячись на те, що страхові компанії можуть бути створені у формі товариства з обмеженою відповідальністю, до них встановлюються особливі вимоги до формування статутного капіталу.

Насамперед встановлено мінімальний розмір статутного капіталу, так відповідно до статті 30 Закону України «Про страхування» мінімальний розмір статутного фонду (гарантійного депозиту) страховика, який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється у сумі, еквівалентній 1 млн євро, а страховика, який займається страхуванням життя, 10 млн євро за валютним обмінним курсом валюти України.

При цьому, необхідно звернути увагу, що якщо страхова компанія, має намір виступити учасником/акціонером іншого страховика, в такому випадку загальний розмір внесків страховика до статутних капіталів інших страховиків України не може перевищувати 30 відсотків його власного статутного капіталу, в тому числі розмір внеску до статутного капіталу окремого страховика не може перевищувати 10 відсотків. Ці вимоги не поширюються на страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, у разі здійснення ним внесків до статутного капіталу страховика, який здійснює страхування життя.

Важливим моментом є також те, що при створенні страховика-резидента або збільшенні зареєстрованого статутного капіталу статутний капітал повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Дозволяється формування статутного капіталу страховика цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному Національним банком України (далі – Уповноважений орган), але не більше 25 відсотків загального розміру статутного капіталу.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи.

Крім того, Страховики зобов’язані дотримуватися таких умов забезпечення платоспроможності:

 • наявності сплаченого статутного фонду для страховиків-резидентів або гарантійного депозиту для філій страховиків-нерезидентів та наявності гарантійного фонду страховика;
 • створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань;
 • перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.

По-третє, мінімальна кількість учасників в страхові компанії повинна бути не менше трьох.

По-четверте, необхідно пам’ятати, що юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі (крім корпоративного інвестиційного фонду) або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов’язана отримати письмове погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

По-п’яте,  до посадових осіб страхових компаній встановлюються також особливі вимоги. Відповідно до положень Постанови правління Національного банку України «Про затвердження Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов)» ділова репутація керівника, головного бухгалтера, фізичних осіб, які прямо чи опосередковано володіють істотною участю в страхові компанії, повинна бути бездоганною. 

Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації є:

1) особа в установленому законодавством України порядку позбавлена права займати певні посади або займатися певною діяльністю;

2) особа має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за злочини у сфері господарської та службової діяльності;

3) особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу у вигляді:

відкликання/анулювання ліцензії у фінансової установи (застосовується протягом п’яти років із дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії);

відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі в разі встановлення порушень фінансовою установою законів та інших нормативно-правових актів України, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (застосовується протягом п’яти років із дня прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації);

4) особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців, якщо таку фінансову установу в цей період або протягом одного року після цього періоду було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації (застосовується протягом 10 років із дня визнання фінансової установи банкрутом або початку процедури примусової ліквідації);

5) наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (крім санкцій, застосованих державою-агресором), у встановленому законодавством України порядку.strahovepravo

Якщо Вас цікавить тема страхування та Ви бажаєте детальніше розібратися в регулюванні страхової діяльності  або правилами взаємодії зі страховими компаніями, тоді запрошуємо долучитися до нашого курсу “INSURANCE LAW”  

На Вас чекає НАСИЧЕНА ПРОГРАМА, де протягом місяця Ви будете навчатись у найсильніших юристів-практиків України, які розкриють найактуальніші питання у сфері страхування.

Старт курсу – 11 жовтня 2021 р., заняття будуть проходити по понеділках та середах

Заняття будуть проходити у вечірній час з 19:00 до 21:00 (орієнтовно).

Що на Вас чекає:

Доступ до 2 модулів (10 лекцій) в онлайн-форматі

Найсильніші юристи-практики у сфері страхування

Можливість ставити питання лектору під час онлайн-лекцій

Особистий кабінет, де ви в будь-який час зможете переглянути записи лекцій та презентації

Доступ до всіх супутніх вебінарів з даної тематики

Закритий телеграм-чат, спільнота з учасниками для нетворкінгу та отримання зворотного зв’язку

Електронний сертифікат, що підтверджує успішне проходження курсу

Модуль 1. Правове регулювання ринку страхових перестрахових послуг:

 1. Законодавче забезпечення функціонування страхового ринку
 2. Страхові компанії: особливості створення, діяльності та припинення. Чи змінились правила гри після зміни регулятора страхової діяльності для страховиків
 3. Правові забезпечення страхових та перестрахових послуг 
 4. Найпопулярніші види страхування в Україні та їх особливості
 5. Роль юридичної служби в роботі страховика
 6. Оподаткування страхової діяльності

Модуль 2.  Захист прав та законних послуг споживачів страхових послуг

 1. Юридична допомога у страхуванні – due diligence страхового договору
 2. Регресні вимоги страховика. Як захистити свої права під час регресних вимог страховика. Юридичне забезпечення та супроводження
 3. Система захисту прав та законних інтересів споживачів страхових послуг в Україні
 4. Актуальна судова практика вирішення спорів за договорами страхування.

 

РЕЄСТРУЙТЕСЬ ЗАРАЗ!

Читайте також:”Проблематика інтеграції медіації в юридичну діяльність”

Pin It on Pinterest