fbpx

Нова редакція закону про закупівлі є поєднанням норм і практик права ЄС, які повинні бути впроваджені в українське законодавство згідно з Угодою про Асоціацію, та положень, спрямованих на усунення виявлених на протязі 2016-2019 років недоліків і вдосконалення процесу закупівлі.

При цьому, повністю новими новинками з ЄС є лише декілька інструментів, які використовуються в Європейській практиці і досі не застосовувалися в Україні, і насамперед це:

 1. «аномально низька тендерна пропозиція» (пункт 3 статті 1 Закону) ,
 2. «вартість життєвого циклу» (пункт 4 статті 1 Закону).

Вартість життєвого циклу та аномально низькі тендерні пропозиції є двома різними концепціями, які, проте, мають схожу мету: забезпечення справедливої конкуренції, що базується на реальній вартості предмета закупівлі. За даними ProZorro і Мінекономіки в Україні в 2019 році у відкритих торгах в середньому брало участь 2,74 учасника закупівель (2,97 у міжнародних торгах), що є значно нижчим показником аніж аналогічний середній показник в ЄС, що становить 5.7 учасників по відкритих процедурах закупівель. Для того, щоб підвищити конкурентність процесу здійснення публічних закупівель в Україні важливо, щоб учасники могли конкурувати не лише по номінальній ціні, але й щодо якості та повної вартості для уникнення недобросовісної конкуренції і цінових маніпуляцій. І вартість життєвого циклу якраз один з інструментів для допомоги в цьому завданні. Крім цього, концепція вартості життєвого циклу є корисною для забезпечення ефективності і прозорого витрачання публічних коштів, а також для стимулювання захисту довкілля.

Отже, вартість життєвого циклу (далі «ВЖЦ») – це сукупність вартості предмету закупівлі та інших витрат, які нестиме безпосередньо замовник під час використання, обслуговування та припинення використання предмета закупівлі та які розраховуються відповідно до об’єктивної та прозорої методики, встановленої у тендерній документації. Фактично, вартість життєвого циклу товару – це спосіб розрахунку та порівняння реальної вартості тендерних пропозицій з урахуванням витрат протягом часу запланованої/бажаної експлуатації та/або використання предмета закупівлі. Замість того, щоб зосереджуватись тільки на ціні закупівлі, ця концепція приймає до уваги інші витрати, які замовники будуть змушені понести під час використання предмета закупівлі. Наприклад:

 • Витрати на утримання та електроенергію для систем опалення або освітлення
 • Вартість утримання та палива для транспортних засобів
 • Вартість ліцензування та оновлення комп’ютерного програмного забезпечення
 • Вартість ремонту або заправки (наприклад, принтера або іншого офісного обладнання)
 • Вартість закінчення терміну експлуатації або утилізації (наприклад, IT обладнання, меблів).

Крім того, вартість життєвого циклу означає, що час на заміну також потрібно приймати до уваги. Простим прикладом може закупівля ламп внутрішнього освітлення в офісному приміщенні. Реальну вартість різних типів освітлення можна прорахувати наступним чином:

Приклад: закупівля ламп освітлення
Назва Пропозиція A (галогенні) Пропозиція B (флуоресцентні) Пропозиція C (LED)
Ціна закупівлі(лампи) 50,000 90,000 120,000
Встановлення 30,000 40,000 40,000
Вартість електроенергії за 3 роки 90,000 55,000 20,000
Утримання 30,000 15,000 10,000
Вартість заміни за 3 роки 300,000 40,000 10,000
ВСЬОГО (грн.) 500,000 240,000 200,000

Даний класичний приклад ілюструє проблему з використанням найнижчої ціни закупівлі як єдиного критерію для порівняння тендерних пропозицій. У даному випадку в кінцевому результаті замовник витратить коштів більше ніж вдвічі, якщо вибере переможцем пропозицію з номінально «найнижчою ціною». Крім того, замовник нестиме опосередковану відповідальність за більшу кількість відходів, які потрібно утилізувати, так як галогенні лампи потрібно значно частіше замінювати.

Концепція вартості життєвого циклу може бути використана при здійсненні публічних закупівель таким чином:

 1. На стадії планування закупівель для визначення очікуваної вартості закупівель та при розробці технічних специфікацій до предмета закупівель.
 2. Як частину критерію при визначенні переможця для порівняння вартості пропозицій та при обранні найбільш економічно вигідної пропозиції.

Вартість життєвого циклу як частина планування закупівлі

Перш ніж розробляти технічні специфікації та відповідно прикинути можливу вартість предмета закупівель, замовники повинні зрозуміти, що саме пропонує ринок. Існує багато способів провести аналіз ринку – від простого пошуку в мережі Інтернет до відвідування заходів, що організовуються промисловими виробниками, консультування з іншими замовниками, які нещодавно здійснювали закупівлю схожих товарів чи послуг, тощо.

Різні категорії витрат, що стосуються закупівлі, потрібно визначити на етапі до проведення тендеру. Інколи це також називається Сукупна Вартість Володіння (англ. Total Cost of Ownership).

Здійснення розрахунків на прикладі вищенаведеної таблиці дозволяє прорахувати вартість товару протягом строку його експлуатації. Для цього потрібно вирішити питання щодо категорій витрат, які застосовуються, а також щодо проміжку часу, протягом якого оцінюються витрати. Такий проміжок часу повинен бути достатньо тривалим для покриття будь-яких витрат, яких неможливо уникнути, проте не таким довгим, що неможливо буде зробити обґрунтовані розрахунки.

Розрахунки повинні бути підкріплені задокументованими джерелами. Наприклад, оцінка від Уповноваженого регулятора в сфері енергетики, цінові прогнози від бізнес-аналітиків можна використовувати для передбачення вартості електроенергії на декілька років вперед для цілей вищенаведеної таблиці. Вартість заміни ламп можна прорахувати, базуючись на строках експлуатації різних сертифікованих технологій, які зазвичай вимірюються в кількості годин роботи. Таку інформацію можна знайти на упаковці продукту або на веб-сайті виробника.

Вартість життєвого циклу як частина оцінки

Частиною 4 статті 29 Закону передбачено, що у разі застосування ВЖЦ як критерію оцінки, методика оцінки тендерних пропозицій повинна містити опис усіх складових вартісних елементів та перелік документів і інформації, які повинні надати учасники для підтвердження вартості складових елементів життєвого циклу. Вартість життєвого циклу може рахуватися як сума всіх витрат життєвого циклу або сума всіх витрат життєвого циклу, поділена на розрахункову одиницю експлуатації предмета закупівлі.

Цікаво, що критерій ВЖЦ є повністю рівноправним з критерієм «Ціна», тобто ВЖЦ може бути як єдиний критерій (замість ціни), так і буде основним ціновим критерієм з вагою не менше 70 % у разі застосування мультикритеріальної оцінки (наприклад, ВЖЦ (75 %), строки оплати (15%) та строк гарантії (10 %)).

Також у разі застосування критерію оцінки вартості життєвого циклу до цього критерію крім ціни товару (роботи, послуги) може включатися один або декілька витрат замовника протягом життєвого циклу товару (товарів), роботи (робіт) або послуги (послуг), а саме витрати, пов’язані з:

 1. використанням товару (товарів), роботи (робіт) або послуги (послуг), зокрема споживання енергії та інших ресурсів;
 2. технічним обслуговуванням;
 3. збором та утилізацією товару (товарів);
 4. впливом зовнішніх екологічних чинників протягом життєвого циклу товару (товарів), роботи (робіт) або послуги (послуг), у разі якщо їхня грошова вартість може бути визначена, зокрема вплив викидів парникових газів, інших забруднюючих речовин та інші витрати, пов’язані із зменшенням впливу на навколишнє середовище (довкілля).

Включення вартості життєвого циклу в оцінку тендеру дозволяє провести ґрунтовну оцінку, засновану на докладно описаних показниках у тендерній поданих документації. На прикладі закупівлі ламп це буде означати, що ціна ламп та вартість їх заміни в залежності від часу експлуатації за 3 роки базуватиметься на цінах, поданих учасниками в своїх пропозиціях, а для інших категорій витрат (вартість встановлення силами замовника, витрати робочої сили замовника на утримання/заміну/утилізацію та прогнозована вартість електроенергії) замовник має зазначити витрати у документації самостійно.

На нашому прикладі із закупівлі ламп розподіл даних для визначення учасниками і замовником містила б такі запитання:

 1. до учасників торгів:
 2. ➤ Ціна закупівлі однієї лампи

  ➤ Кількість ламп, яка потрібна для відповідності вказаній специфікації

  ➤ Споживання електроенергії кожною лампою на годину (відповідно до сертифікату)

  ➤ Середня тривалість роботи лампи (відповідно до сертифікату)

  ➤ Витрати на утримання (якщо є частиною присудженого контракту).

 3. Замовник повинен буде надати приблизні дані щодо наступного:
 4. ➤ Витрати на встановлення (вартість людино-годин відповідного персоналу замовника)

  ➤ Кількість годин роботи протягом 3-х років (на основі попередніх років замовника)

  ➤ Вартість електроенергії за кВт

  ➤ Витрати на утримання та утилізацію (вартість людино-годин відповідного персоналу замовника на роботи по заміні та утилізації ламп, оплата послуг утилізації (вивезення)).

Розширене застосування вартості життєвого циклу

Як вже було зазначено вище, додаткова важливість чи доцільність вартості життєвого циклу стосується заходів захисту довкілля. В такому випадку в ЄС витратами вважаєються не лише навіть ті, що понесе замовник, але які понесе все суспільство країни в цілому. Такий підхід зазвичай використовується при проведенні масштабних проектів будівництва та при великій закупівлі автомобільного транспорту.

Приклад: будівництво

Будівлі мають важкий вплив на навколишнє середовище – як в процесі будівництва, так і при їх використанні, зокрема це стосується споживання електроенергії та інших ресурсів. Вартість життєвого циклу застосовується як для оцінки індивідуальних компонентів споруди (наприклад, ізоляція, покриття для підлоги), так і для оцінки та порівняння різних видів дизайну споруди (наприклад, нова будівля мерії – автомобільна стоянка біля будівлі на вулиці, чи підземна стоянка під будівлею, чи стоянка на даху будівлі). В усіх випадках важливо визначити кількість викидів, що спричинює парниковий ефект, для порівняння та вибору більш екологічних матеріалів та дизайну.

Приклад: чисті транспортні засоби

Транспортні засоби спричиняють серйозні ризики для довкілля та соціуму, включаючи забруднення повітря. Існує велика різниця між впливом на довкілля різними типами транспортних засобів (включаючи бензин або дизель, електричне авто), розмір та призначення авто (пасажирське чи вантажне тощо) тощо.

Висновки – Переваги використання концепції вартості життєвого циклу

Визначення вартості життєвого циклу допомагає досягнути низки завдань державних закупівель, включаючи такі:

➤ Економія коштів платників податків

➤ Зменшення негативного впливу на довкілля

➤ Заохочення використання інноваційних технологій.

Хоча на перший погляд може здатися, що розрахунок вартості життєвого циклу товару є складним, проте він використовується кожен день багатьма приватними організаціями та державними органами, особливо в країнах ЄС, і може реально розраховуватись в спосіб, зрозумілий для всіх сторін.

Водночас, відповідно до пункту 11 частини 1 ст. 9 Закону Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України має ще розробити та затвердити примірну методики визначення вартості життєвого циклу. Більше того, відповідний модуль оцінки на основі цього критерію повинен також бути реалізований в Прозорро.

Наразі, поки цих кроків не зроблено, замовникам краще зачекати до реалізації цих кроків.

Більше прикладів і інформації за даним питанням можна почитати за такими посиланнями:

 1. Настанови колишнього Проекту ЄС з питань публічних закупівель (2017)

 2. Рекомендації щодо ВЖЦ Центру вдосконалення закупівель Київської школи економіки (квітень 2020)

Олександр Шатковський
Міжнародний консультант з публічних закупівель

Читайте також: Франчайзинг та податки

Pin It on Pinterest